Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas skolotāji uzsāk gatavošanos 2015. gada svētkiem

22. novembrī izglītības iestāžu mākslas skolotājiem notika profesionālās pilnveides seminārs, kurā viņi tika iepazīstināti ar dziesmu svētku mākslas programmu galvenajām koncepcijām. Seminārā piedalījās 34 skolotāji no dažādām izglītības iestādēm.

Ņemot vērā, ka svētku pasākumu programmā tiks realizēti 3 lieli mākslas projekti, ieinteresēto pedagogu skaits seminārā varēja būt lielāks.

Lektore Aiva Bumbure teorētiskajās un praktiskajās nodarbībās aplūkoja svētku tēmas- „Burts.Raksts.Ornaments”,kuras verētu būt aktuālas ,veidojot vizuālos un vizuāli plastiskos mākslas darbus izstādei un attīstot radošo darbnīcu projektus. Lektore Baiba Vaivare sniedza izsmeļošus ieteikumus tēmas „Rakstu darbi” risinājumam mākslas nodarbībās un tērpu kolekciju veidošanā. Savukārt lektore Zanda Krancmane teorētiski un praktiski aplūkoja tēmas – modes skates organizēšana, apģērbu pareiza demonstrēšana un galvenās kļūdas tērpu demonstrēšanas skašu organizēšanā.

Atliek novēlēt mākslas skolotājiem radošas veiksmes un oriģinālas idejas, piedaloties iespējā veidot interesantas, tematiski bagātas XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku svētku mākslas programmas.

Informāciju sagatavoja vizuāli plastiskās mākslas metodiķe

Dagnija Ramane

Paldies par lielisko iespēju 22.novembrī, piedalīties Metodiskā centra rīkotajā seminārā vizuālās mākslas un vizuāli plastiskās mākslas skolotājiem – “Gatavošanās XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem” (lektores Aiva Bumbure, Baiba Vaivare un Zanda Krancmane).

Bija ļoti interesanti un noderīgi, vērtīgos padomus un ieteikumus noteikti izmantošu savā darbā!

Arī kolēģi no mūsu skolas (Arvīds Matusevičs un Laura Stepāne) bija ļoti gandarīti par lektoru augsto profesionalitāti un gatavību nodot savas zināšanas un pieredzi semināra dalībniekiem.

Raita Stepāne