Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas metodiskās apvienības darba plānojums un prioritātes

Iepazīsties ar Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas darba plānojumu un prioritātēm:

Darba plānojums

Prioritātes