Vizuālās mākslas plakātu konkursa “Latvija Tava un Mana” laureāti

Novembrī mūsu valstī svin  Lāčplēša dienu un Latvijas Republikas proklamēšanas dienu. Par godu abiem nozīmīgajiem notikumiem, Bērnu un jauniešu centrs “Laimīte” organizēja tradicionālo  vizuālās mākslas konkursu plakāts valsts svētkos “Latvija Tava un Mana”, lai rosinātu bērnos un jauniešos pilsonisko redzējumu, identitāti, piederību savai valstij, savai zemei, savai tautai, lai aizdomātos par to, kāda ir  Mana Latvija šodien.  

Konkursam tika iesniegti 96 darbi no septiņpadsmit  Rīgas izglītības  iestādēm. Plakātus vērtēja Bērnu un jauniešu centra “Laimīte” apstiprināta žūrija, Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra galvenā speciāliste vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas jomā Elita Kalnača, māksliniece Helga Jaksone,  mākslinieks Jurijs Avkštols.

Paldies skolotājiem, paldies viņu audzēkņiem par aktīvo dalību mūsu organizētajā  plakātu mākslas konkursā.

Laureātu saraksts pielikumā.

Konkursam iesniegtos darbus publicēsim valsts svētku nedēļā BJC “Laimīte” mājas lapā www.laimite.lv