VISC organizē kursus pūtēju orķestru diriģentiem

Valsts izglītības satura centrs Rīgas 6. vidusskolā 2015. gada 27.-28. oktobrī organizē izglītības iestāžu pūtēju orķestru diriģentiem 18 stundu profesionālās pilnveides kursus “Izglītības iestāžu pūtēju orķestru darbības attīstības iespējas, izmantojot jaunākās metodes pūšamo instrumentu mācīšanā un darbā ar pūtēju orķestri”.

Kursu sākums 27. oktobrī plkst. 10.30. Uz nodarbībām līdzi jāņem savs pūšamais instruments un zizlis. Praktiskās nodarbības ar pūtēju orķestri diriģenti piedalās kā orķestra mūziķi.

Kontakpersona – Egils Šķetris, 67350811, egils.sketris@visc.gov.lv.

Pieteikšanās elektroniski līdz 2015. gada 19. oktobrim.

Pieteikumu anketu meklējiet www.visc.gov.lv.

Kursu darba kārtība