Vidzemes priekšpilsētas kolektīvu koncerts Lāčplēša dienā.

Mūsu dziesmas ceļš sākās Vidzemes priekšpilsētas skolās, kur mazie mūzikas kolektīvi-vokālie un instrumentālie ansambļi gatavojās Lāčplēša dienas koncertam 11. Novembrī.

Mežciema pansionāta iedzīvotāji un administrācijas pārstāvji sagaidīja jaunos izpildītājus no Rīgas 45. vidusskolas., Rīgas 64.vidusskolas., Rīgas 85. vidusskolas, Mežciema pamatskolas, Rīgas sanatorijas internātpamatskolas, un Juglas vidusskolas.

Koncerta sākumā kopā ar ietādes direktoru, Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra mūzikas metodiķe Ināra Freimane aizdedzināja piemiņas svecīti latviešu karavīriem. Koncertā skanēja A. Reinika, R. Paula, A. Klāsones, U. Marhilēviča, L. Saulietes, B. Ritmanes, I. Gailes orģinālkompozīcijas, kā arī tautasdziesmas J. Vītola, R. Paula un J. Kļavas apdarē.

45. vsk dziedātāji lasīja J. Akurātera un I. Būmanes-Lūses dzejoļus par Latviju.

Koncerta noslēgumā kultūras dzīves vadītāja Lauma Siņica izteica pateicību pedagogiem, kuri kvalitatīvi bija sagatavojuši priekšnesumus, kā arī izteica cerību, par turpmāko sadarbību.

Ināra Freimane

Vidzemes priekšpilsētas mūzikas jomas izglītības metodiķe