Tuvojas Rīgas vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas, radošo industriju konkurss – izstāde un tērpu kolekciju skate “Rīgas toņi un pustoņi”

Aicinām piedalīties Rīgas vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas, radošo industriju konkursā – izstādē un tērpu kolekciju skatē “Rīgas toņi un pustoņi”!

 Konkursā – izstādē un tērpu skatē piedalās Rīgas valstspilsētas pašvaldības dibināto izglītības iestāžu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas, radošo industriju interešu izglītības programmu audzēkņi.

Izstādes un Skates mērķi ir sekmēt bērnu un jauniešu kultūras vērtību izpratni, to saglabāšanu un pārmantošanu, radošo pašizpausmes attīstību, piederības sajūtu Latvijai, sniegt iespēju piedalīties VI Latvijas bērnu un jauniešu mākslas un mūzikas festivālā “Toņi un pustoņi”.

Dalībnieki aicināti iepazīt un pētīt Rīgas vēsturi, kultūrvēsturisko mantojumu, nozīmīgas un raksturīgas vietas savā apkaimē, apzināt ievērojamas personības. Radīt laikmetīgus mākslas darbus, tērpu kolekcijas, akcentēt raksturīgo, būtisko vidē, dabā, kultūrā, vēsturē, valodā, sabiedrībā un tās norisēs pagātnē un mūsdienās, nākotnes vīzijā, redzējumā par Latviju, Rīgu, skolu.

Radoši un jēgpilni pielietot tradicionālas un netradicionālas tehnikas un paņēmienus, izmantot dažādus materiālus idejas īstenošanai.

Konkursa nolikums pieejams ŠEIT

Konkursa – izstādes I kārtā piedalās tikai noteiktajā laikā un kārtībā pieteiktie Dalībnieki.

Pedagogi pieteikuma anketas aizpilda tīmekļvietnē līdz 2023. gada 1. marta plkst. 23.00.

https://forms.office.com/e/2yJvTZ48F9

Līdz 06.03.2023.  konkursam-izstādei pedagogs iesūta fotogrāfijas, datorgrafikas failus, animācijas filmas saiti, saglabātu mākonī un QR koda failu elektroniski uz ekalnaca2@edu.riga.lv

Konkursa -izstādei mākslas darbus iesniedz 2023. gada 7. martā no plkst. 10.00 līdz 16.00:

  • Centra rajona Iestādes Bērnu un jauniešu centrā “Rīgas Skolēnu pils” Krišjāņa Barona ielā 99;
  • Ziemeļu rajona Iestādes Bērnu un jauniešu centrā “Laimīte” Baltāsbaznīcas ielā 14;
  • Vidzemes priekšpilsētas Iestādes Bērnu un jauniešu centrā “IK Auseklis” Silciema ielā 3;
  • Latgales priekšpilsētas Iestādes Bērnu un jauniešu centrā “Daugmale” Jēkabpils ielā 19a;
  • Zemgales priekšpilsētas Iestādes Pārdaugavas bērnu un jauniešu centrā “Altona” Altonavas ielā 6;
  • Kurzemes rajona Iestādes Kultūras un atpūtas centrā “Imanta”, Anniņmuižas bulvārī 29.

 Tērpu skates I kārtā piedalās tikai noteiktajā laikā un kārtībā pieteiktie Dalībnieki:

Līdz 2023. gada 14. martam pedagogi pieteikumu (Pielikums) un tērpu kolekcijas prezentācijas video saiti, saglabātu mākonī, iesūta elektroniski uz ekalnaca2@edu.riga.lv

Pieteikums tērpu kolekciju skatei pieejams ŠEIT

Lai izdodas notvert īpašo mirkli un vietu un rast visizteiksmīgāko veidu savas idejas īstenošanai!

Fotogrāfijas autors Elita Kalnača.

Informāciju sagatavoja: Elita Kalnača, Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas galvenais speciālists