Tuvojas Rīgas interešu izglītības metodisko materiālu skate 2018

„Metodisko materiālu skate 2018” strauji tuvojas noslēgumam.

Jau vairāku gadu garumā Rīgas interešu izglītības metodiskais centrs organizē pedagogu „Metodisko materiālu skati”, kurā aicina piedalīties ikvienu interešu izglītības pedagogu, izstrādājot metodisko darbu savā jomā, lai sekmētu interešu izglītības skolotāju radošo darbību un pieredzes apmaiņu.

Labāko darbu autoriem tiek piedāvāta iespēja vadīt pedagogu profesionālo kompetenču pilnveides programmu seminārus un/vai kursus.

Metodisko materiālu skates 2018 kalendārs:

  • līdz 26.oktobrim– darba nodošana un iesniegšana skates I kārtai izglītības iestādēs;
  • 29. oktobrī no plkst 9.00 līdz 17.00- labāko darbu iesniegšana skates II kārtai, Metodiskajā centrā K.Barona ielā 99, 103.telpā, pievienojot pieteikumu un iestādes administrācijas rakstītu recenziju;
  • 6. un 7.novembrī- atklātās darbu prezentācijas, grafiks un laiks dalībniekiem tiks izsūtīts;
  • 26.novembrī plkst. 16.00- BJC „Rīgas Skolēnu pils” 106.telpā apbalvošanas pasākums;
  • no 30.novembra līdz 7.decembrim- skates darbu izstāde, BJC „Rīgas Skolēnu pils” telpās;
  • 7. decembris– pieredzes apmaiņas brauciens.

„Tas, kurš ņem- piepilda plaukstas. Tas, kurš dod- piepilda sirdi.”

Nolikumu meklēt https://www.intereses.lv/dokumenti/nolikumi/

Informāciju sagatavoja: Gita Pērkone, Izglītības metodiķe