Tuvojas darbu pieteikšana vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursam “Visa mana grezna rota”

Konkursa mērķis ir gatavošanās XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem.

Konkursa uzdevums ir rosināt izglītības iestāžu interešu izglītības mākslas programmu audzēkņu interesi par Latvijas nemateriālo kultūras mantojumu – dainām un atspoguļot  XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku koncepciju “Rotā, rotāšana, rotāšanās, rotaļa, …” savos radošajos darbos.

Konkursa I kārta notiek 2019.gada martā Rīgas rajonos/priekšpilsētās.

Pieteikumu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas darbiem rajona/priekšpilsētas  Ikārtai pedagogs vai izglītības iestādes koordinators nosūta elektroniski līdz 2019.gada 1.martam uz epastiem:

Kontaktpersonas par konkursa norisi:

  • Centra vizuālās mākslas metodiķe Viva Dzene, tālrunis 27006045, dzene@intereses.lv
  • Centra vizuāli plastiskās mākslas metodiķe Dagnija Ramane, tālrunis 29460028, ramane@intereses.lv.