Jaunumi

Noslēgušies kursi “Izglītības iestādes muzeja darbības pamati”

Noslēgušies kursi Rīgas skolu muzeju pedagogiem un interešu izglītības programmu skolotājiem “Izglītības iestādes muzeja darbības pamati”. Kursu programma (18 stundas) tika īstenota divās dienās – 20.un 21.oktobrī gan klātienē, gan tiešsaistē  Bērnu un jauniešu centrā “Rīgas Skolēnu pils” un Latvijas Kara muzejā....

Lasīt tālāk ->

Noslēgušies kursi “Skatuves kustība, pantomīmas pamati, ielu teātris”

20. un 22. oktobrī Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs organizēja kursus “Skatuves kustība, pantomīmas pamati, ielu teātris”, ko vadīja Ina Bērziņa. Savu atzinumu kursu dalībnieki sniedza pozitīvajā vērtējumā. Lūk, dažas atsauksmes: 1) “Paldies par praktiskiem piemērime, interesantiem uzdevumiem, kurus pielietošu savā darbā....

Lasīt tālāk ->

Noslēgušies kursi “Muzikālā materiāla izveide un apstrāde horeogrāfiju veidošanai”

No 17.septembra līdz 9.oktobrim notika kursi “Muzikālā materiāla izveide un apstrāde horeogrāfiju veidošanai”. Kursu norise tika organizēta dalīti – gan klātienē, gan tiešsaistē. Programmas klausītāji klātienes nodarbībā iepazinās ar programmu REAPER, ar paņēmieniem kā veidot, saglabāt un apstrādāt mūzikas failus. Kursu lektore...

Lasīt tālāk ->

Aizritējuši pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi “Augstspieduma tehnika grafikas mākslā – kolagrāfija”

Noslēgušies kursi “Augstspieduma tehnika grafikas mākslā – kolagrāfija”. Kursu programma tika īstenota divās dienās (4 + 4 stundas). Lektores Ieva Helmūte un Elīna Elere sniedza teorētiskās zināšanas par kolagrāfijas pamatprincipiem un tehniskajiem paņēmieniem un to izmantošanas iespējām mākslas nodarbībās. Kā arī bija...

Lasīt tālāk ->

Sākušies kursi “Nemateriālā kultūras mantojuma apgūšanas un pārmantošanas skola”

Piektdien, 16.oktobrī, par iespēju uzzināt par latviešu garamantu krātuves bagātībām, emocionālo inteliģenci un laika plānošanu priecājās tautas deju koletīvu un folkloras kopu vadītāji. Savas zināšanas viņi varēs papildināt arī nākamnedēļ Bērnu un jauniešu centra “Rīgas Skolēnu pils” telpās pedagogu profesionālās kompetences pilnveides...

Lasīt tālāk ->

Aicinām pieteikties pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmai „Ansamblis un koris. No idejas līdz spilgtam rezultātam”

GRUPA NOKOMPLEKTĒTA! Aicinām Rīgas pašvaldības iestāžu vokālo ansambļu un koru vadītājus, kā arī koncertmeistarus uz pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursiem 12 stundu apjomā „Ansamblis un koris. No idejas līdz spilgtam rezultātam” 19 . un 29.oktobrī (laika plāns pielikumā) kursi 19.10. notiek pamatskolā...

Lasīt tālāk ->

Ieskats pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas “Augstspieduma tehnika grafikas mākslā – kolagrāfija” pirmās dienas norisē

Noslēgusies pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas “Augstspieduma tehnika grafikas mākslā – kolagrāfija” pirmā norises diena. Lektore Ieva Helmūte sniedza teorētiskās zināšanas par kolagrāfijas pamatprincipiem un tehniskajiem paņēmieniem un to izmantošanas iespējām mākslas nodarbībās. Praktiskajās nodarbībās tika izgatavotas trīs veidu kolagrāfijas iespiedformu estampu...

Lasīt tālāk ->