Noslēdzies Rīgas interešu izglītības iestāžu izglītības metodiķu pieredzes apmaiņas seminārs

2024.gada 15. februārī norisinājās pieredzes apmaiņas seminārs Rīgas interešu izglītības iestāžu izglītības metodiķiem  Tehniskās jaunrades namā (turpmāk  – TJN) “Annas 2”.

Par aktualitātēm interešu izglītībā klātesošos iepazīstināja Rīgas valstspilsētas pašvaldības  Izglītības, kultūras un sporta departamenta  Sporta un jaunatnes pārvaldes interešu un sporta izglītības nodaļas interešu izglītības programmu vadītāja Inga Sidorčika-Boboviča. Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra speciālisti sniedza informāciju par mācību gada II pusgada pasākumiem, semināriem un kursiem interešu izglītības skolotājiem un citiem darbiniekiem. Uzmanības centrā bija jautājumi, kas saistīti ar 2024.gada Rīgas interešu izglītības metodisko materiālu skates norisi.

15.02. 2024.  smināra prezentācija – Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra aktivitātes 2023./2024.mācību gada II semestrī

Savā pieredzē  dalījās Tehniskās jaunrades nama “Annas 2” radošais kolektīvs. Uzzinājām par TJN un Rīgas vispārizglītojošo skolu sadarbības pilotprojektu STEAM jomā. Iepazinām  iestādes pulciņus, studijas, laboratorijas un paviesojāmies pie skolotājiem, kuri īsteno šīs mācību programmas. Izbaudījām un izmēģinājām Bērnu zinātnes centra „Tehnoannas pagrabi” neaptverami plašo praktisko “tehno-mākslas-izpētes-eksperimentu-prātošanas” uzdevumu un citu radošas darbošanās   piedāvājumu klāstu.

Paldies par semināra satura sagatavošanu un organizatorisko atbalstu TJN “Annas 2” direktorei Irēna Maskaļonokai, direktores vietniecēm Līgai Ogstei un Ingai Skujai, izglītības metodiķēm Ievai Strautai, Elīnei Bukai, Lindai Čūderei un visiem skolotājiem, zinātnes centra “Tehnoannas pagrabi” lieliskajai komandai un vadītājam Alvim Balodim!

Foto Inga Korņejeva, Bērnu un jauniešu centra “Daugmale” izglītības metodiķe.

 

Publikāciju sagatavoja:

Marina Lučko

Rīgas interešu izglītības metodiskā centra projektu vadītāja