Sveiciens 2023./2024. gada mācību gadā!

Radošā gaisotnē aizritējušas 2 dienas ( 2023. gada 21., 22. augusts) mākslas plenērā “Dekoratīvs gleznojums. Dabas formu stilizācija un tonalitāte, gleznojot plenērā”, kas norisinājās Bērnu un jauniešu centrā “Laimīte” Baltāsbaznīcas ielā 14.

Kursu dalībniekiem bija iespēja gūt zināšanas par dabas formu – ziedu, koku, lapu skicēšanas paņēmieniem, dekoratīva gleznojuma veidošanas paņēmieniem un izmantojamiem materiāliem, kā arī gūt praktiskas iemaņas ainavas vai dabas elementu gleznošanā plenērā.

Katrs pēc savas pieredzes ir sadzirdējis, paņēmis sev vērtīgo, noderīgo un nepieciešamo radošai darbībai un mācību procesā ar bērniem un jauniešiem. Kādam tā bija informācija par jauniem materiāliem un praktiska pieredze darbībā, kāds iepazina jaunas metodes dekoratīva gleznojuma veidošanā, kāds izbaudīja un pieredzēja sajūtu būt skolniekam, kāds guvis pirmo pieredzi plenērā.

Paldies lektorei Līgai Baņķierei (Mg.art.), māksliniecei, ekspozīciju un izstāžu kuratorei Bulduru Izstāžu namā, mākslas studijas „Harmonija” dibinātājai un vadītājai!

Paldies pedagogiem par dalību un noslēguma izstādi!

Lai mums izdodas īstenot visas labās ieceres!

Informāciju sagatavoja:

Elita Kalnača – Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra galvenais speciālists vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas jomā

Foto no plenēra dienām.