Stikla mākslas darbnīca “Mozaīka” aicina apmeklēt audzēkņu darbu izstādi “Gadskārtas”, atzīmējot 25 gadu jubileju

Stikla mākslas darbnīca “Mozaīka” aicina apmeklēt audzēkņu darbu izstādi “Gadskārtas” Mencendorfa nama Stikla mākslas un studiju centra telpās, Grēcinieku ielā 18 līdz 16.martam. Izstāde apskatāma no 11.00 -17.00 T.-Sv: pirmdien, otrdien muzejs slēgts.

Stikla mākslas darbnīca Bērnu un jauniešu centrā “Daugmale” strādā kopš 1993.gada. Izglītības programma ir aktuāla vairāku iemeslu dēļ:

 • ar šo mākslas veidu nevar nodarboties mājās (tam nepieciešamas speciālas krāsnis
 • stikla kausēšanai);
 • darbnīcā ir iespējams izgatavot rotaslietas, sienas un galda dizaina objektus, kā arī logu vitrāžas;
 • audzēkņiem ir iespēja piedalīties izstādēs, konkursos, gūstot augstu novērtējumu;
 • profesionālā ievirze (jaunieši turpina mācīties mākslas skolās –Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolā, Latvijas Mākslas akadēmijā u.c.).

Īstenojot interešu izglītības programmu, katru gadu ir gūti panākumi Bērnu un jauniešu centra “Daugmale” organizētajās tematiskajās izstādēs, Rīgas, Latvijas un starptautiska mēroga izstādēs un konkursos.

Izstādē eksponēti 60 izstāžu/konkursu laureātu darbi. Kopdarbu “Gadskārtas” veidojuši bijušie un tagadējie stikla mākslas darbnīcas “Mozaīka” audzēkņi.

 • Par darbu “Zaru raksti” 2015. gada 6.-12. jūlijā XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku vizuāli plastiskās mākslas konkursā iegūts ZELTA DIPLOMS (stikla kausējumus veidojuši 2.-9.klašu audzēkņi).
 • 2016. gadā jāatzīmē Matīsa Komļeva veidotā mozaīka ”Klusā daba Nr.4”(1.pakāpes diploms), Martas Kļaviņas “Dejotprieks” (3.pakāpes diploms) un Danielas Cielavas mozaīka ”Saules koks” (atzinība). Darbi guvuši augstu novērtējumu Starptautiskajā bērnu un jauniešu mākslas izstādē “Trejdegsnis2016” Rīgas domē.
 • 2016. gada novembrī Bērnu un jauniešu centrā tika atklāta Malindas Maijas Briedes personālizstāde. Malinda mācījās O. Kalpaka Rīgas Tautas daiļamatu pamatskolā un diplomdarbā veidoja vitrāžu. Šobrīd Malinda ir Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolas audzēkne stikla izstrādājumu dizaina programmā. Izstādē redzam viņas darbu “Planēta”.

Plakāta autore Rūta Patmalniece šobrīd studē Latvijas Mākslas akadēmijā. Izstādē  eksponēta audzēknes veidotā mozaīka “Saules raksts”.

 • 2017. gadā Rīgas bērnu un jauniešu vizuāli plastiskās mākslas izstādē –konkursā “Laikmetu griežos 10”-“Atklāj Rīgu no jauna” Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā Matīss Komļevs ieguva 1.pakāpes diplomu, Zane Estere Pole, Ingrida Poļītova, Laima Grasa un Rūta Grasa ieguva 2.pakāpes diplomus.
 • 2017. gadā Rīgas bērnu un jauniešu vizuāli plastiskās mākslas izstādē–konkursā “Daba mums apkārt. PĻAVA-12” Matīss Komļevs un Kitija Evija Pusķeire ieguva 2.pakāpes diplomus.
 • 2017. gadā Matīss Komļevs un Kitija Pusķeire saņēma atzinības Starptautiskā bērnu mākslas konkursa “Lidice 2017” Latvijas kārtā. Darbi tika nosūtīti konkursam Čehijā. Matīsa darbs ieguva vienu no augstākajiem novērtējumiem konkursā – “Lidices rozi” 25.000 darbu konkurencē no visas pasaules. Šogad konkursa “Lidice 2018”Latvijas kārtā atzinību ieguva Kitijas Pusķeires stikla lampa “Ledus sirds” un Lailas Ločmeles stikla trauki “Leduspuķes”. Darbi būs apskatāmi Rīgas domē no 6.-22. februārim.
 • 2017. gadā 5.Latvijas bērnu un jauniešu mākslas un mūzikas festivālā Bauskā Matīss Komļevs, Justīne Matisone un Kitija Evija Pusķeire par darbu “Rīgas ģērboņi” ieguva 2. pakāpes diplomu. Laila Ločmele par stikla gleznojumu “Pontona tilts” ieguva 3.pakāpes diplomu.
 • 2017. gada nogalē ar augstiem sasniegumiem Rīgas bērnu un jauniešu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursā-labdarības akcijā ”Ziema pilsētā” Bērnu klīniskās universitātes slimnīcā “Gaiļezers” mūs iepriecināja Laima Grasa, Ingrida Poļītova (1.vietas diploms), Bruno Runcis (3.vietas diploms) un Estere Brice (atzinība). Darbi šobrīd vēl atrodas Gaiļezera bērnu slimnīcā.
 • Rīgas atklātā bērnu un jauniešu vizuāli plastiskās mākslas konkursā “Brīnumainā Rīga mozaīkā” Kitija Evija Pusķeire par darbu “Nakts Vecrīgā” ieguva 2.vietu un Bruno Runcis par darbu “Saules akmens” -3.vietu.
 • Matīss Komļevs ir saņēmis Gada balvu Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta organizētajā Rīgas mērogā nominācijā “Par sasniegumiem interešu izglītībā” un Rīgas domes pateicību par ievērojamiem sasniegumiem vizuālajā un vizuāli plastiskajā mākslā.
 • 2018. gada sākumā Starptautiskajā bērnu un jauniešu mākslas izstādē “Trejdegsnis 2017” Rīgas domē par darbu “Lāču pasaka” Sofija Korņejeva ieguva atzinību.

Jāatzīmē jauno dalībnieku sasniegumi. Atzinības guvuši  1. un 2. izglītības pakāpes audzēkņi – Valērija Maļceva, Elizabete Brauķe, Sigita Graudiņa, Daniels Daņilovičs, Elīza Točenova un Elizabete Žureviča.

Audzēkņi katru gadu ar radošajām darbnīcām piedalās BJC “Daugmale” organizētajos pasākumos, interešu izglītības reklāmas akcijā “Nāc un piedalies!” Vērmanes dārzā, bērnu svētkos ”Mīlestības diena Latvijai” Kultūras un atpūtas centrā “Imanta” u.c. aktivitātēs. Jaunieši darbojušies kā brīvprātīgie Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra organizētajos pasākumos.

Stikla mākslas darbnīcas pedagogs Ilze Rimicāne ir beigusi Latvijas Mākslas akadēmiju un ieguvusi pedagoģijas maģistra grādu.

Informāciju sagatavoja: BJC “Daugmale” stikla mākslas darbnīcas “Mozaīka” skolotāja Ilze Rimicāne