Sporta pedagogi piedalās seminārā „Balsta un kustību attīstīšanas pamati”

30.novembra pēcpusdienā Rīgas sporta pedagogi aktīvi darbojās Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra organizētajā seminārā „Balsta un kustību attīstīšanas pamati”, kuru vadīja profesionāls fizioterapeits un fiziskās sagatavotības vecākais treneris Ēriks Visockis. Lektora meistarību apliecina viņam uzticēto vairāku sporta veidu pieaugušo Latvijas izlašu spēlētāju fiziskās sagatavotības attīstīšana, kā piemēram,  basketbolā, handbolā un hokejā.

Ikdienā lektors daudz strādā arī ar bērniem un jauniešiem, kuriem nepieciešama stājas korekcija un dziļo muskuļu nostiprināšana, jo mūsdienu bērnus var pielīdzināt biroja darbiniekiem, kuriem pastiprināti rodas balsta un kustību aparāta funkcionālie traucējumi. Semināra dalībniekiem, lektors ar dažādu vingrinājumu demonstrējumu, ne tikai parāda un iemāca kā efektīvāk veikt balsta un kustību aparāta stiprināšanu ar koriģējoši attīstošās pieejas metodi un kādi ir galvenie nosacījumi un metodika katrā vingrinājumā, bet gan arī skaidro kā integrēt šos vingrinājumus kopējā treniņa laikā, aizstājot atpūtas pauzes ar lietderīgu darbu. Aktīvi tiek atkārtotas arī anatomijas zināšanas par muskuļu un saišu funkcijām, un par fasciju nozīmīgumu ikdienā.

Aktīvi līdzdarbojoties, pedagogiem rodas labāks priekšstats par vingrinājuma efektivitāti un lietderīgumu. Ikdienā pielietojot jaunapgūtos vingrinājumus un metodiku, pedagogi veiks ne tikai bērnu un jauniešu stājas korekciju, bet arī veicinās tās profilaksi.

Seminārā kopā piedalījās un apliecības saņēma 20 sporta interešu izglītības skolotāji.

Informāciju sagatavoja: Gita Pērkone, sporta jomas metodiķe