Skanīgs pavasaris Pārdaugavas 1.-4. klašu koriem

Ar mīlestību un gaišumu dziedātāju, diriģentu sirdīs izskanēja pieci Pārdaugavas 1.-4.klašu koru koncerti 2018. gada aprīlī un maijā Rīgas 96.vidusskolā, Rīgas 95.vidusskolā, Rīgas 41.vidusskolā,Rīgas Imantas vidusskolā un Rīgas Mūzikas internātvidusskolā.

Koru kolektīvi bija izvēlējušies dziedāt latviešu komponistu I. Arnes, V.Pūces, R.Paula, D. Robules u.c. skaņdarbus, kā arī citu tautu komponistu dziesmas. Koncertu beigās kopkori dziedāja E. Valtera ,,Dziesmu mājas ‘’ un Z. Liepiņa dziesmu ,,Gaisu šķīru dziedādama’’.

Kā sacīja 41. vidusskolas kora diriģente Maija Feldmane: “Esam pulcējušies uz maziem Pārdaugavas dziesmu svētkiem”. Un, kā gan ne! Dziesmu svētku tradīciju apzinām un iepazīstam tieši kopdziedāšanas pasākumos.

Paldies visiem koru dziedātājiem, koru diriģentiem un koncertu mākslinieciskajiem vadītājiem M. Feldmanei, J. Vavilovai,  Ž. Valterei-Odobērai, R. Birzulei un J. Survilai, kā arī skolu direktoriem par atsaucību Pārdaugavas 1.-4.klašu koru draudzības koncertu norisē.

Informāciju sagatavoja: Zemgales priekšpilsētas un Kurzemes rajona mūzikas metodiķe Alda Šeļegovska