Seminārs- Alternatīvās mūzikas mācīšanas iespējas

20.martā no pl. 9.30 līdz 17.00 norisināsies seminārs interešu izglītības skolotājiem par metodiskā materiāla “Alternatīvas mūzikas mācīšanas iespējas” izmantošanu ikdienas darbā, aktualizējotpicture sitaminstrumentu nozīmīgumu mūzikas apmācības procesā.

Grāmatas galvenais mērķis ir apkopot vācu pedagoga Karla Orfa instrumentārija sitaminstrumentus un izveidot šiem instrumentiem nošu krājumu.Grāmatai ir divas daļas. Pirmā daļa ir instrumentu katalogs ar nelielu vēsturisku vai kādu interesantu faktu aprakstu. Otrajā daļā ir skaņdarbu ideju skices, kas paredzētas pirmajā daļā minētajiem instrumentiem.

Lekciju vadīs Rīgas Kultūru vidusskolas un Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas lektore Elīna Lūse.

Pieteikumus sūtīt uz gunars.antapsons@intereses.lv

Semināra apraksts

Pieteikuma anketa