Sanāksmes koru diriģentiem un vokālo ansambļu vadītājiem

Informējam, ka Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs  rīko sanāksmes koru diriģentiem un mazo mūzikas kolektīvu vadītājiem:

  • Vidzemes un Latgales priekšpilsētai  – 2014.gada 14.oktobrī plkst.16.00 BJC “Rīgas Skolēnu pils” , K. Barona ielā 99
  • Zemgales priekšpilsētai  un Kurzemes kurzemes rajonam  – 2014. gada 21. oktobrī plkst. 15.00 Rīgas Valsts vācu ģimnāzijā, Āgenskalna ielā 1
  • BJC un Centra  rajonam  – 2014.gada 21.oktobrī plkst. 16.00 Rīgas Centra humanitārajā vidusskolā
  • Ziemeļu rajonam   – 2014. gada 24.oktobrī plkst. 15.00 Rīgas 10. vidusskolā, Lenču ielā 1

Darba kārtībā:

  1. Rīgas vokālās mūzikas konkurss „Balsis”
  2. 2.-4.kl. koru konkurss un koncerts „Doma gailis 2”
  3. XI Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu svētku repertuāra analīze, kopmēģinājumu grafika veidošana
  4. Atklātās nodarbības
  5. Dažādi jautājumi

 Atklātās nodarbības

 

Rajons/priekšpilsēta Vieta, laiks Tēma Vada
Centra rajons, BJC RCHV, plkst.16.00 Darbs ar 5.-9. Klašu kori Aina Miezīte
Zemgales priekšpilsēta, Kurzemes rajons Rīgas Valsts vācu ģimnāzija Darbs ar kori 7.-9. klašu kori Ieva Mezīte
Ziemeļu rajons Rīgas 10.vidusskola Vokālās prasmes un skaņveides paņēmieni darbā ar solistiem Ludmila Moroza

Andra Fenhane,

Rīgas interešu izglītības mūzikas programmu pedagogu metodiskās apvienības vadītāja