Sanāksmes koru diriģentiem un mazo mūzikas kolektīvu vadītājiem Rīgas rajonos/priekšpilsētās

Informējam, ka Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs (turpmāk – Centrs) rīkos sanāksmes koru diriģentiem un mazo mūzikas kolektīvu vadītājiem 2015. gada novembrī.

Centra un Ziemeļu rajonu sanāksme 2015. gada 26. novembrī, plkst. 15.00, Puškina Licejā, Sarkandaugavas ielā 22, Rīgā.

Atklātā nodarbība “Mazākumtautību skolu patriotiskā un pilsoniskā audzināšana interešu izglītības nodarbībās”, darbs ar 5.-9. klašu kori, diriģents Pāvels Veļičko.

Zemgales priekšpilsētas un Kurzemes rajona sanāksme 2015. gada 25. novembrī, plkst.14.00, Ziemeļvalstu ģimnāzijas sākumskolā, Anniņmuižas ielā 11, Rīgā.

Atklātā nodarbība ar 2. – 4. klašu kori, diriģente A. Treija.

Vidzemes un Latgales priekšpilsētu sanāksme 2015. gada 26. novembrī, plkst.16.00, BJC „Rīgas Skolēnu pils”, K. Barona ielā 99, Rīgā.

Meistarklase “Skaņu un ritma dzejoļu izmantošanas iespējas kora nodarbībās”, Mairita Bičuka.

Darba kārtībā:

  • Atklātās nodarbības, meistarklases;
  • Koru un ansambļu skates, nolikumi;
  • Dažādi jautājumi, diskusijas

Rīgas interešu izglītības mūzikas programmu pedagogu metodiskās apvienības vadītāja

Andra Fenhane,

tālrunis 29110913.