Sanāksme izglītības iestāžu mūzikas kolektīvu vadītājiem

Informējam, ka Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs 2015.gada 5.oktobrī  plkst. 15.30 rīko sanāksmi mūzikas kolektīvu vadītājiem Bērnu un jauniešu centrā „Rīgas Skolēnu pils”, K. Barona ielā 99.

Darba kārtībā:

  1. Koru, mazo mūzikas kolektīvu un instrumentālo kolektīvu darba plāns un aktualitātes 2015./2016.mācību gadā
  2. Gatavošanās skatēm, konkursiem. Informācija par IV Jāzepa  Vītola bērnu un jauniešu koru un vokālo ansambļu konkursu “Lai skan!”
  3. Pirmsskolas vokālo ansambļu koncerts “Mīlestības diena Latvijai”
  4. Dažādi jautājumi, debates

Andra Fenhane

Rīgas pilsētas mūzikas  metodiskās apvienības vadītāja

Tālr.nr. 29110913, e-pasts:   andra.fenhane@intereses.lv