Sākušies kursi “Nemateriālā kultūras mantojuma apgūšanas un pārmantošanas skola”

Piektdien, 16.oktobrī, par iespēju uzzināt par latviešu garamantu krātuves bagātībām, emocionālo inteliģenci un laika plānošanu priecājās tautas deju koletīvu un folkloras kopu vadītāji. Savas zināšanas viņi varēs papildināt arī nākamnedēļ Bērnu un jauniešu centra “Rīgas Skolēnu pils” telpās pedagogu profesionālās kompetences pilnveides 36 stundu programmā “Nemateriālā kultūras mantojuma skola”.

Aicinām visiem būt atbildīgiem un iecvērot valstī noteiktās epidemioloģiskās drošības normas!