Sākusies darbu pieņemšana 50. Starptautiskā bērnu mākslas izstādei – konkursam “Lidice-2022”

50. Starptautiskā bērnu mākslas izstādes – konkursa “Lidice-2022” 1. kārtas Latvijā darbu iesniegšana ir sākusies. Konkursa tēma: Muzejs.

Pirmie sūtījumi pa pastu  no I.Gaiša Kokneses vidusskolas, Aizkraukles novada un Jēkaba Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skolas jau saņemti un gaida savu iznācienu!

Darbu iesniegšana klātienē Baltāsbaznīcas ielā 14, Rīgā (Iebraukšana un ieeja no pagalma puses, no Kalngales ielas) sekojošos datumos un laikos:

Datums Laiks
06.01.2022. 9.00 – 16.00
07.01.2022. 14.00 – 18.00
10.01.2022. 9.00 – 18.00
11.01.2022. 8.00 – 16.00
Gaidīsim norādītajos laikos, iepriekš nav jāsazinās!

Vai arī darbi jāiesūta  līdz 2022. gada 11. janvārim (pasta zīmogs) Rīgas Interešu izglītības metodiskajā centrā, Baltāsbaznīcas ielā 14, Rīgā, LV -1015.

Atgādinājums un lūgums, darbus noformēt atbilstoši Nolikuma prasībām:

1) Fotogrāfijas, digitālās izdrukas un vizuālās mākslas darbus, kas veidoti uz plāna papīra, noformē uz biezāka papīra.

2)Izstādei iesniedzamā darba aizmugurē labajā pusē apakšējā malā jābūt pielīmētai (3cm no malām) un priekšpusē piespraustai vizītkartei, kurā norādīts autora vārds, uzvārds, pilna skolas adrese (ja darbs tiek iesniegts individuāli, skolas adreses vietā jāuzrāda dalībnieka adrese), vecums, valsts, autora dzimums. Vizītkarti aizpildīt drukātiem (lielajiem) burtiem datordrukā.

Veidojot savus mākslas darbus, bērni un jaunieši tika aicināti iespaidoties no dažādām kolekcijām un muzeju krājumiem – derīgie izrakteņi, dinozauru skeleti, tehnikas izgudrojumi, kā arī tautu nemateriālā kultūras mantojuma liecības. Kā iedvesmas avots var kalpot arī mākslas galerijas un muzeji ar pasaules slavenu mākslinieku darbiem.

Parasti muzeji atrodas ļoti skaitās ēkās, pilīs, bet dažreiz muzejiem nav nepieciešams jumts – brīvdabas muzeji, kas atklāj tradīcijas, vēstures mantojumu, skaistas dabas ainavas. Arī botāniskie un zooloģiskie dārzi liecina par mūsu planētas floras un faunas daudzveidību, kas izpētāma un saudzējama.

Muzejs ir kā dzīvs organisms ar savu struktūru – zinātniekiem, vēsturniekiem, arhivāriem, muzeju darbiniekiem un, protams, muzeju apmeklētāji, kam visas muzeju bagātības pieejamas apskatei. Bet, ja tuvumā nav neviena muzeja, tad varbūt mājās ir kāda relikvija, laikmeta liecība, dārgumu “lādīte”, ar kuru iepazīstināt pārējos.

Konkursa “Lidice 2022” apakštēmas:
  • Kāds būtu tavs sapņu muzejs?
  • Ko tu vēlētos parādīt nākamajām paaudzēm vai ar ko iepazīstinātu cilvēkus no citām valstīm?
  • Kas notiktu, ja muzejs pēkšņi atdzīvotos?
  • Kāds izskatītos mans vai manas ģimenes muzejs?
Konkurss notiek divās kārtās:

1.kārta – Latvijā 2022.gada janvārī-februārī,

2.kārta – Čehijā 2022.gada martā.

Nolikums pieejams Valsts izglītības satura centra mājas lapā. 

Informāciju sagatavoja: Elita Kalnača – Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra galvenā speciāliste vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas jomā

Informācija par foto iekļauto darbu: Tālās nākotnes muzejs/Autors: Elīna Lavrenova, 15 gadi/Skolotāja: Solvita Cīrule/Jēkaba Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skola