Rīgas zēnu koru konkursa 2. kārtas uzstāšanās secība

26. aprīlī plkst. 14.00 BJC “Rīgas Skolēnu pils” svētku zālē notiks Rīgas zēnu koru konkursa 2. kārta. Zēnu kori gatavojas atbildīgam startam, pretendējot uz dalību Latvijas zēnu koru salidojumā “Puikas var!”, kas notiks 1. jūnijā Cēsīs.

Rosinām kolektīvus ierasties laicīgi, tomēr arī būt saprotošiem un ātri atbrīvot telpas pēc uzstāšanās noslēguma. Vēršam uzmanību, ka mēģinājumi zālē nav paredzēti. Zāli apskatīt var pirms konkursa no plkst. 13.30 līdz 14.00 un starpbrīdī no plkst. 15.50 līdz 16.10.

Aicinām diriģentus vai koru pārstāvjus sagaidīt APBALVOŠANU, kas notiks pēc visu koru priekšnesumu beigām.

UZSTĀŠANĀS SECĪBA

Nr.p.k. Izglītības iestāde, kolektīvs Diriģents

(vārds, uzvārds)

Kora grupa

(A,B)

PLKST. 14.00 (aptuvenais kora uzstāšanās laiks – 10 minūtes)

1. Rīgas 64. vidusskolas zēnu koris Pēteris Vaickovskis B
2. Pamatskola „Rīdze”  un Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas apvienotais zēnu koris Inita Gerševica B
3. Rīgas Valda Zālīša sākumskolas zēnu koris „Ostinato” Madara Lejniece B
4. Rīgas Juglas vidusskolas zēnu koris Žanete Jansone un Oskars Jeske B
5. Rīgas Pļavnieku pamatskolas zēnu koris Liene Šņore B
6. Rīgas Teikas vidusskolas zēnu koris Sanita Jaudzema B
7. Sākumskolas „Valodiņa” zēnu koris „Mazputniņš” Silvija Juhņeviča B
8. Āgenskalna sākumskolas 1.-5. klašu zēnu koris Maija Rozenberga B
9. Rīgas Hanzas vidusskolas 2.-6. klašu zēnu koris Elīna Šķirpāne B
10. Rīgas Franču liceja 3.-7. klašu zēnu koris Toms Kazimirisaņecs B
11. Rīgas 45. vidusskolas 3.-8. klašu koris Kristīne Gailāne A

PLKST. 16.10 (aptuvenais kora uzstāšanās laiks – 10 minūtes)

12. Rīgas 25. vidusskolas zēnu koris Sanita Blīve B
13. Rīgas Jāņa Poruka vidusskolas zēnu koris Ina Kivkule B
14. Ķekavas vidusskolas zēnu koris Inga Lagzdiņa B
15. Ziemeļvalstu ģimnāzijas zēnu koris Sarmīte Vitkovska B
16. Rīgas Centra humanitārās vidusskolas zēnu koris „Rīts” Aelita Grāve B
17. Andreja Pumpura Rīgas 11. pamatskolas zēnu koris Gunta Fridrihsone B
18. Rīgas 49. vidusskolas zēnu koris Ilona Plūme B
19. Rīgas Imantas vidusskolas zēnu koris „Auseklītis” Eduars Grāvītis A
20. Rīgas 6. vidusskolas zēnu koris Valts Pūce A
21. Rīgas Mūzikas internātvidusskolas zēnu koris Didzis Soste A
22. Rīgas 6. vidusskolas 2.-3. klašu zēnu koris Ārijs Šķepasts A

APBALVOŠANA