Rīgas vokālās mūzikas konkursa “Dziedošais burbulis” rezultāti

2022. gada 25.-28. aprīlī notika Rīgas vokālās mūzikas konkurss “Dziedošais burbulis”. 25. un 28. aprīlī dalībniekus klausījāmies klātienē, savukārt 26. un 27. aprīlī vērtēšanas komisija iepazinās ar neklātienes dalībnieku iesūtītajiem priekšnesumiem.

Paldies visiem 33 ansambļiem par dalību konkursā, prieks par smaidiem un skanīgajām balsīm. Patiess prieks vērtēšanas komisijai bija pēc 2 gadu pazues VEF Kultūras pils Kamerzālē atkal klausīties konkursu klātienē.

Konkursa rezultāti

Klātienes dalībnieku PROTOKOLS

Neklātienes dalībnieku PROTOKOLS

Neklātienes dalībnieku DIPLOMI un balvas tiks ievietoti RDIKSD izglītības iestāžu kastītēs tuvākajā laikā.

Paldies par skanīgajām balsīm!