Rīgas Vokālās mūzikas konkursa “Balsis 2020” 1. kārtas rezultāti

VEF Kultūras pils kamerzālē no 2020. gada 17. līdz 21. februārim norisinājās XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku Rīgas Vokālās mūzikas konkursa “Balsis 2020” 1. kārta. Konkursā kopumā piedalījās 45 B kvalitātes grupas un 29 A kvalitātes grupas vokālie ansambļi. 

Saskaņā ar konkursa nolikumu, uz 2. kārtu tiek izvirzīti 3 katra rajona/priekšpilsētas labākie ansambļi, kuri ieguvuši I vai Augstākās pakāpes diplomu. Kopumā uz Konkursa 2. kārtu tiek izvirzīti 18 A un 18 B kvalitātes grupas ansambļi.

Ņemot vērā Konkursa vērtēšanas komisijas lēmumu, rajonos/priekšpilsētās, kur netiek izpildīts nepieciešamais kritērijs (3 ansambļi ar lielāko punktu skaitu I vai Augstākajā pakāpē), uz brīvajām 2. kārtas Konkursa vietām tiek izvirzīti atbilstošās kvalitātes grupas labākie ansambļi Konkursā pēc punktu skaita.

B grupas 1. kārtas PROTOKOLS

A grupas 1. kārtas PROTOKOLS

! ! ! Sazinoties ar Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra galveno speciālisti Artu Grīnu (arta.grina@intereses.lv) ikvienam ansamblim iespējams iegūt savu 1. kārtas konkursa video un audio ierakstu.

2. kārtas KONKURSS

XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku Vokālās mūzikas konkursa “Balsis 2020” 2. kārta Rīgā norisināsies 12. martā B Kvalitātes grupu ansambļiem un 13. martā A kvalitātes grupu ansambļiem bērnu un jauniešu centrā “Laimīte”, Sarkandaugavas ielā 24, Rīgā.

Lūdzam ņemt vērā, ka izvirzītajiem ansambļiem turpmāk jāievēro Valsts izglītības satura centra (VISC) nolikums, kurš pieejams šeit: https://visc.gov.lv/intizglitiba/muzika.shtml. Pieteikuma anketa jāiesūta VISC Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vadītājas vietniecei Antrai Strikaitei (antra.strikaite@visc.gov.lv) un Konkursa koordinatorei Inga Cimiņai (inga.cimina@intereses.lv). PIETEIKUMI jāiesūta ne vēlāk kā līdz 5. martam.

2. kārtas dalībnieki B grupā

2. kārtas dalībnieki A grupā