Rīgas vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss – izstāde „Sen to Rīgu daudzināja”

Plakats A2 14-26 01.04.2016-01Latvijas Dzelzceļa vēstures muzejā  no  4. aprīļa līdz 2.maijam skatāma vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursa “Sen to Rīgu daudzināja” izstāde.

Gatavojoties konkursam, aicinājām iepazīt Rīgas vēsturi, nozīmīgas un raksturīgas vietas savā apkārtnē, apzināt ievērojamus cilvēkus (piem., 2016.gada māksliniekus – jubilārus, kuri atstājuši nozīmīgu kultūras mantojumu: Janis Rozentāls -150 gadi, Anšlavs Eglītis – 110 gadi, Teodors Zaļkalns_- 140 gadi, Romans Suta – 120 gadi u.c.). Apgūtās zināšanas tika atspoguļotas 610 individuālos darbos un kopdarbos, izmantojot dažādus vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas izteiksmes līdzekļus. Izstādē piedalījās 55 Rīgas izglītības iestādes. Muzeja izstāžu zālē skatāmi 145 darbi, kopdarbi.

Aicinām visus interesentus uz noslēguma pasākumu 27.aprīlī plkst. 15.30 Latvijas Dzelzceļa vēstures muzejā Uzvaras bulvārī 2a, kurā paredzēta konkursa laureātu apbalvošana, atzinības un pateicības rakstu pasniegšana skolotājiem.

 Informāciju sagatavoja:

Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra metodiķe Viva Dzene