Rīgas vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursa – izstādes “Portretu galerija – Ieskaties radoši!” darbu digitālais katalogs!

Noslēdzies Rīgas vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss – izstāde “Portretu galerija – Ieskaties radoši!”, publicējam līdz šim mākslas darbiem bagātāko, krāšņāko darbu katalogu.

Darbu katalogs [spied, lai atvērtu]

Ikvienam interesentam ir iespēja ieskatīties vērienīgajā bērnu un jauniešu mākslas darbu Portretu galerijā!  No 47 Rīgas pašvaldības dibināto izglītības iestāžu 109 interešu izglītības programmu skolotājiem tika saņemti 557 mākslas darbi. 112 vizuāli plastiskās mākslas darbi, 445 vizuālās mākslas darbi, tai skaitā, 46 digitālie darbi un fotogrāfijas. Autoru skaits vēl lielāks – 605, jo iesniegti tika individuālie darbi, kopdarbi un grupas darbi!

Elita Kalnača, Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas galvenā speciāliste komentē: “Kopš strādāju Rīgas Interešu izglītības metodiskajā centrā no 2019. gada, šis konkurss ir guvis vislielāko atsaucību un sasniedzis vislielāko dalībnieku skaitu! Kopā esam izdarījuši ļoti, ļoti daudz! Ir patiess prieks un gandarījums!

Konkursa mērķis – veicināt interesi par laikmetīgo mākslu, stiliem, mākslas darbiem un to autoriem. Bērni un jaunieši tika aicināti – veidot laikmetīgus, oriģinālus vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas darbus, aicināti – eksperimentēt, radoši pielietot tradicionālas un netradicionālas tehnikas un paņēmienus, izmantot dažādus materiālus: papīru, tekstilmateriālus, dabas materiālus, stiklu, mālu, koku, metālu, atkārtoti izmantojamus materiālus, polimēra plastiku, sadzīves priekšmetus un citus materiālus, savas idejas īstenošanai. Piedāvātās tēmas “Pašportrets”, “Draugs”, “Personība”, “Autoritāte”, “Dubultportrets”, “Emocijas”, “Šaržs”, “Stils un mode”.

Konkursu organizē Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs ar Rīgas domes Izglītības un kultūras sporta departamenta Sporta un jaunatnes pārvaldes atbalstu.

Konkursa darbu fotogrāfs Roberts Blaubuks, fotogrāfa asistenti: Elita Kalnača, Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra projektu vadītāja Santa Vancāne, Latgales priekšpilsētas koordinatore Ilze Rimicāne. Digitālais darbu katalogs tapis sadarbībā ar Jāni Kauguru, SIA Capture design, Santu Vancāni, Elitu Kalnaču.

Paldies visiem – konkursa organizatoriem, darbu autoriem, skolotājiem, vecākiem, atbalstītājiem un komandai, kas veidoja digitālo darbu katalogu!

Lai veiksmīga un radoša sadarbība turpmāk! Lai mierpilni un skaisti svētki mums visiem!

Pateicībā Elita Kalnača, Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas galvenais speciālists