Rīgas Skolēnu pilī skatāma ceļojošā izstāde „Mana apkaime. Mans apkaimes stāsts”

No 2017. gada 18. janvāra līdz 25. februārim Rīgas Skolēnu pilī apskatāma Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta organizētā Rīgas 5. – 9. klašu skolēnu zīmējumu un eseju konkursa „Mana apkaime. Mans apkaimes stāsts” labāko un interesantāko darbu izstāde.

Lai veicinātu bērnu piederību savai apkaimei, iesaistītu pilsētas plānošanas procesos, kā arī sniegtu informāciju par jauno teritorijas plānojumu bērnu un viņu vecāku vidū, 2015. gada rudenī Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments organizēja konkursu, aicinot skolēnus zīmēt vai esejas veidā pastāstīt par savu apkaimi – kādu viņi to redz šodien vai arī, kādu to vēlētos redzēt nākotnē.

Kopumā tika saņemti 205 zīmējumi un 81 eseja no 33 Rīgas izglītības iestādēm – par 42 Rīgas apkaimēm. Visvairāk darbu tika saņemti par Centra, Āgenskalna, Pļavnieku, Vecpilsētas un Imantas apkaimēm.

Izstādē var iepazīties ar interesantākajiem zīmējumiem un iesniegtajām esejām.

Izstādes darbus līdz šim bija iespēja aplūkot tādās Rīgas apkaimēs kā Vecpilsēta, Maskavas forštate, Vecmīlgrāvis, Zolitūde, Bolderāja un Purvciems.

Papildus informācija:

Teritoriāli Rīga ir sadalīta 58 apkaimēs. Jēdziens „apkaime” parādījās tikai 2007.gadā, kad tika izstrādāts Rīgas attīstības plāns 2006.-2018.gadam.

Rīgas dome 2012.gadā sāka jaunā Rīgas teritorijas plānojuma 2018.-2030.gadam izstrādi, kura mērķis ir radīt elastīgu teritorijas plānošanas dokumentu, kas sniedz nosacījumus pilsētas attīstībai, kas balstīti uz vēstures, kultūras, ainavu un sociāli ekonomisko aspektu izvērtējumu un dažādu sabiedrības grupu interešu saskaņošanu. Rīgas apkaimju iedzīvotāju un nevalstisko organizāciju iesaistīšanās pilsētvides attīstības procesos nodrošinās iespējas uzlabot dzīves kvalitāti visai galvaspilsētai kopumā.

Konkurss tika rīkots kā viens no sabiedrības līdzdalības pasākumiem jaunā Rīgas teritorijas plānojuma ietvaros, lai veicinātu bērnos radošo pašizpausmi un prasmi darbos atklāt savas sajūtas pret apkārtējo dzīves telpu, veicinot interesi par Rīgas plānošanas procesiem.