Rīgas Kultūras centrs “Iļģuciems” aicina uz foto izstādi “Nezināmais.Mainīgais”

No 23. janvāra līdz 1. martam Rīgas Kultūras centrā “Iļģuciems” būs apskatāma cilvēka identitātei veltīta izstāde “Nezināmais. Mainīgais” kuru veidojušas fotogrāfes ˗ Gita Jankovska, Egita Podniece, Jekaterina Sjomkina un Kate Švinka.

Pēc piecu gadu pārtraukuma (“pop-up” izstāde peldošajā mākslas galerijā “NOASS” 2015. gadā) fotogrāfu kolektīvs, kas autorprojektus ar vienotu tēmu apvienojis zem nosaukuma “Nezināmais.Mainīgais”, ir atgriezies Rīgā, lai turpinātu iepazīstināt ar četrām darbu sērijām, kurās aplūkota cilvēka identitāte no dažādiem skatupunktiem. Tā tiek atklāta no reliģiskās, vietas, dzimtes un atmiņu perspektīvas. Šķietami haotiska tēlu kombinācija, realitātes fragmentācija un sagrozīšana mīsies ar dalīšanos pieredzēs – personiskās un identitātes neskaidro robežu laukam piederošās.

Lai arī darbi tapuši 2015. gadā, tajos aplūkotā tematika un uzdotie jautājumi vēl aizvien ir aktuāli, aicinot apmeklētājus uz personīgām pārdomām par vidi un autentiskajām pieredzēm, kas likušas pamatus viņu identitātei. Egita Podniece attēlu sērijā “Mājas” izzina kā viņas personību raksturo un maina identificēšanās ar vairākām dzīvesvietām, savukārt Gita Jankovska projektā “Atmiņu (de)konstrukcija” pēta atmiņu nozīmi identitātes transformācijā, uzsverot bezapziņas klātbūtni darbu veidošanas procesā. Izstādē “Nezināmais.Mainīgais” rodamas diskusijas arī par reliģijas nozīmi personas identitātē, iedziļinoties Kates Švinkas kritiskajā un personiskajā skatījumā uz reliģiskās pārliecības daudznozīmīgajām saiknēm ar personas identitāti fotoprojektā “Svētceļojums”, bet Jekaterina Sjomkina savā darbu sērijā “Pēc noklusējuma” pievēršas sievietes un sievišķības reprezentācijas aspektiem, pētot kā sievietes identitāte mainās šodien un cik neparedzams šis process patiesībā ir. Katras darbu sērijas valodai ir raksturīgi meklējumi pēcfotogrāfijas (post photography) teritorijā, kuras ietvaros medija kvalitātes tiek pārvērtētas un mainītas, apvienojot vairākas tehnikas, eksperimentējot un manipulējot ar fotogrāfijas tehniskajām robežām un tādejādi paplašinot skatītāja izpratni par fotogrāfijas kā medija iespējām konstruēt vēstījumu.

Izstāde apskatāma katru dienu no plkst. 10.00 līdz plkst.18.00, ieeja bez maksas.