Rīgas Kultūras centrā “Iļģuciems” būs skatāma izstāde “Mākslas porcelāns. Rīgas Porcelāna muzeja kolekcija”

Izstāde no Rīgas Porcelāna muzeja krājuma Rīgas Kultūras centra “Iļģuciems” 2. stāva foajē būs skatāma no 2020. gada 4. novembra līdz 3. decembrim. Ieeja bez maksas.

Izstādē “Mākslas porcelāns. Rīgas Porcelāna muzeja kolekcija” būs apskatāmi 20. gs. otrās puses porcelāna apgleznošanas meistardarbi no Rīgas Porcelāna muzeja krājuma. Vienā eksemplārā izgatavotās vāzes un šķīvji ir unikāli priekšmeti, kuri liecina ne tikai par mākslinieciskajām kvalitātēm, bet arī par ražojošās iestādes jaudu un politisko iekārtu, kuras apstākļos šādi reprezentatīvi objekti varēja rasties.

Rīgas Porcelāna rūpnīca 20. gs. otrajā pusē bija slavena ar plašam patēriņam ražoto porcelāna produkciju: traukiem, sadzīves priekšmetiem, suvenīriem. Rūpnīcas mākslinieku izstrādātais formu dizains un dekori veidoja ražotnes stilu un nodrošināja produkcijas atpazīstamību visā Padomju Savienībā. Līdzās masveidā tiražētiem ikdienā lietojamiem priekšmetiem rūpnīcā tika izgatavoti arī augsti mākslinieciski porcelāna darbi vienā vai dažos eksemplāros. Veikalā tos iegādāties nevarēja. Šie unikālie darbi bija paredzēti vienīgi reprezentācijai. Rīgas Porcelāna rūpnīcas jauda deva iespēju izgatavot tehnoloģiski sarežģītus priekšmetus vai angažēt spēcīgu māksliniecisko štatu, kas spēja veikt ļoti izsmalcinātus apgleznojumus un tādējādi konkurēt ar citām porcelāna ražotnēm lokālā un starptautiskā mērogā. Šis resurss tika izmantots politisku mērķu sasniegšanai, varas struktūru stiprināšanai un to leģitimizēšanai.

Jēdziens “Mākslas porcelāns” attiecināms uz mākslinieciski augstvērtīgiem izstrādājumiem, kas tika izgatavoti pēc pasūtījuma un nebija iekļauti ražotnes pamatpiedāvājumā. Visbiežāk tās bija lielizmēra vāzes un šķīvji, atsevišķos gadījumos servīzes vai dažādu trauku kopas. Šo priekšmetu funkcija bija dekoratīva, – tie nebija lietojami sadzīvē. Priekšmetu apgleznojumi vai citās tehnikās izpildītie dekorējumi ir detalizēti, ļoti krāšņi, iekļauj sarežģītus motīvus un laikietilpīgas izpildījuma tehnikas. Padomju laikā tos parasti eksponēja rūpniecības izstādēs: tādas norisinājās gan republikas līmenī, gan vissavienības mērogā. Salīdzinoši retāk tie nonāca ārzemēs – gadījumos, kad Padomju Savienība piedalījās starptautiskos tirgos un izstādēs. Nereti tie tika pasūtīti un izmantoti pasniegšanai kā dāvanas lai stiprinātu starpvalstu diplomātiskās attiecības, veicinātu komunikāciju starp sadraudzības pilsētām vai vienkārši kā dāvanas augsta ranga partijas amatpersonām svinīgos pasākumos.

Ekspozīcijā ir skatāmas desmit dekoratīvas vāzes un desmit dekoratīvi šķīvji no Rīgas Porcelāna muzeja krājuma. Galveno kopu veido vāzes. Kā augsti mākslinieciski izstrādājumi tās demonstrē sava laikmeta stilistiskās tendences, atsaucas uz sava laikmeta tematiskajām aktualitātēm, kā arī niansēs liecina par atšķirīgiem aspektiem šķietami striktajā reprezentācijas porcelānā, piemēram, dažādu dekorēšanas tehniku attīstību vai individuālu autoru rokrakstu. Šie dekoratīvie mākslas priekšmeti kalpoja par sadraudzības zīmi starp dažādu republiku institūcijām, fiksēja Padomju Savienībai svarīgus ideoloģiskās vēstures notikumus, kā arī reprezentē tradīcijas pārmantojamību jau pēc Padomju Savienības sabrukuma. Vāžu kopu papildina īpaši atlasīti dekoratīvi šķīvji, kuri ļauj paspilgtināt priekšstatu par reprezentācijai paredzētā mākslas porcelāna stilistiku un tematisko spektru.

Kopumā priekšmeti sabalsojas un liecina par 20. gs. otrās puses reprezentācijas porcelāna, ideoloģiskā porcelāna un mākslas porcelāna tēmām. Ekspozīcijā redzami rūpnīcas mākslinieču Valentīnas Aksjonovas, Ilgas Dreiblates, Veras Fjodorovas, Māras Generes, Mirdzas Jurčas, Beatrises Kārkliņas, Ārijas Lobanovas, Larisas Maksimenkovas, Aijas Mūrnieces, Ilonas Priedkalnes, Lidijas Turkevičas, Zinas Ulstes un Maijas Zagrebajevas formas un apgleznojumi.

Izstāde Rīgas Kultūras centrā “Iļģuciems” skatāma katru dienu no 10.00 līdz 18.00 līdz 2020. gada 3. decembrim.