Rīgas izglītības iestāžu vizuālās mākslas konkurss  “Plakāts valsts svētkos 2021”

 Tuvojas mūsu Latvijas valsts 103. gadadiena! Bērnu un jauniešu centrs “Laimīte” uzticīgi un neatlaidīgi turpina aizsāktās tradīcijas un organizē plakātu konkursu “Plakāts valsts svētkos 2021”.

Konkursa mērķis ir sekmēt patriotismu, attēlot pilsonisko redzējumu plakāta mākslā. Patriotisms, tēvzemes mīlestība ir būtiskas vērtības ikviena cilvēka dzīvē un apziņā. Kādam tās veidojas ģimenē, kādam skolā, kādam tās ir sirdī, apzinoties un novērtējot mūsu tēvu tēvu sapņus, mērķus, cīņas un uzvaras par neatkarīgu un brīvu Latvijas valsti. Patriotisms ir kā ieaugt ar saknēm šai zemē, kas palīdz augt,  izvirzīt jaunus mērķus un veidot šo valsti stiprāku. Tā bija gudrība, tā bija drosme un varonība izcīnīt un nodibināt brīvu un neatkarīgu Latvijas valsti. Šodien mūsu pienākums katram pēc savām spējām un pienākumiem ir to nosargāt, veidot Latviju labāku, skaistāku!

Vislielākā pateicība organizatoriem par doto iespēju bērniem un jauniešiem apliecināt savu radošumu, veidojot mākslas darbus – plakātus, kas atklāj tēvzemes mīlestību, patriotismu, kas parāda Latvijas skaisto dabu, ģimenes vērtības, tradīcijas, nozīmīgas personības un vietas Latvijā, kas ļauj iepazīt Latvijas valsts simbolus. Konkursā iesniegti 49 darbi no piecām Rīgas izglītības iestādēm, autori no 1. līdz 12. klasei. Ņemot vērā konkursa nolikumu 1., 2. klases audzēkņi ar saviem darbiem piedalās ārpus kārtas. Plakātu autori demonstrē savas zināšanas un tehniskās iemaņas plakātu mākslā, veidojot košus, gleznieciskus, grafiskus, dekoratīvus darbus dažādās vizuālās mākslas tehnikās: gleznojot, zīmējot, veidojot kolāžas, kā arī digitālus mākslas darbus.

Bērnu un jauniešu darbi, konkurss – izstāde ir vērtīga un skaista dāvana Latvijas dzimšanas dienā! Paldies bērniem un jauniešiem par radošumu, paldies vecākiem un skolotājiem par atbalstu radīt, darīt un izdarīt! Paldies bērnu un jauniešu centra “Laimīte” pasākuma organizētājai Mairai Kalniņai!

Paldies bērnu un jauniešu centra “Laimīte” skolotājai Vēsmai Vītolai par audzēkņu radošajiem darbiem,  valstiskuma apziņas veicināšanu, par dalību konkursā, neatlaidīgu un uzticīgu tradīciju turpināšanu. Paldies Rīgas Jauno tehniķu centra, Pārdaugavas bērnu un jauniešu centra “Altona” skolotājai Elīnai Bindei-Dzelzītei, Rīgas Andreja Pumpura 11. pamatskolas skolotājai Paulai Romulei un Rīgas Valsts 2.ģimnāzijas skolotājai Lindai Pilānei par audzēkņu radošajiem darbiem un valstiskuma apziņas veicināšanu, par dalību konkursā.

Paldies Jums par svētku sajūtu!

Gatavojamies un svinam Latvijas valsts 103. gadadienu!

Informāciju sagatavoja: Elita Kalnača, Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas galvenais speciālists.

Izmantotais titulfoto: Darba nosaukums: Manas ģimenes selfijs Latvijai. Autors: Andra Irbe, 4.klase, skolotāja Vēsma Vītola, bērnu un jauniešu centrs “Laimīte”