Rīgas internātvidusskolas bērniem ar dzirdes traucējumiem skolēnu radošo darbu izstāde

Izstāžu cikla „Tikšanās” ietvaros oktobrī Bērnu un jauniešu centrā „Rīgas Skolēnu pils” ir apskatāma Rīgas internātvidusskolas bērniem ar dzirdes traucējumiem skolēnu radošo darbu izstāde (skolotājas Guna Priede, Laura Stepāne un Raita Stepāne)

Izstādē apskatāmie darbi tapuši pēdējo mācību gadu laikā gan vizuālās mākslas un mājturības stundās, gan interešu izglītības pulciņu nodarbībās. Darbu autori ir dažāda vecuma –  no pirmklasnieka līdz profesionālās pamatizglītības klases audzēknim.

Rīgas internātvidusskola bērniem ar dzirdes traucējumiem šogad atzīmēja 175 gadu jubileju, un tā ir viena no Eiropas senākajām skolām nedzirdīgiem bērniem un jauniešiem. Paralēli tradicionālo mācību priekšmetu apguvei, skolas audzēkņiem ir iespēja attīstīt savus talantus dažādos interešu pulciņos, apgūstot zīmēšanu, šūšanu, modelēšanu, mūsdienu dejas mākslu, kā arī vairākus sporta veidus.

Skolotāju un skolēnu kopīgais darbs tiek augstu novērtēts konkursos un skatēs gan Latvijā, gan ārpus valsts robežām.

 

Interešu izglītības vizuāli plastiskās mākslas skolotāju Raitu Stepāni

intervēja metodiskā centra metodiķe Viva Dzene