Rīgas internātvidusskolas bērniem ar dzirdes traucējumiem skolēnu radošo darbu izstāde „Nāc, paskaties!”

 

No 27.augusta līdz 20.septembrim Rīgas Kultūras centrā „Iļģuciems” ir apskatāma Rīgas internātvidusskolas bērniem ar dzirdes traucējumiem skolēnu radošo darbu izstāde „Nāc, paskaties!”.

Tas ir īpašs notikums ne tikai skolas dzīvē, bet arī sabiedrībā: izstāde rāda, ko spēj cilvēks, kurš dzīvo nesadzirdot apkārtējo pasauli, bet uztverot to visbagātākajās vizuālajās niansēs un pārceļot praktiskos darbos.

Izstādē apskatāmie darbi tapuši pēdējo mācību gadu laikā gan vizuālās mākslas un mājturības stundās, gan interešu izglītības pulciņu nodarbībās. Darbu autori ir dažāda vecuma –  no pirmklasnieka līdz profesionālās pamatizglītības klases audzēknim.

Izstāde ir kā cieņas apliecinājums latviešu kultūras vērtībām un darba tikumam. Mēs esam bagāti krāsu, ornamentu un rakstu daudzveidībā, kas savu vienreizību atraduši gan tekstilijās un zīdā, gan adījumos un izšuvumos, gan mālā un kokā, gan stikla kompozīcijās un zīmējumos – dažādās dabiskās faktūrās. Un visam līdzās ir skolotājs – gudrs, pacietīgs, radošs, zinošs un redzīgs -, kurš savā audzēknī – bērnā ar dzirdes vai garīgās attīstības traucējumiem – saskatījis radošuma potenciālu un ļāvis tam iegūt oriģinālu ietvaru – zīmējumu, tējas krūzes paliktni, izlaiduma balles tērpu, sienas dekoru, cimdu pāri sev un draugam.

Rīgas internātvidusskola bērniem ar dzirdes traucējumiem šogad atzīmēja 175 gadu jubileju, un tā ir viena no Eiropas senākajām skolām nedzirdīgiem bērniem un jauniešiem. Paralēli tradicionālo mācību priekšmetu apguvei, skolas audzēkņiem ir iespēja attīstīt savus talantus dažādos interešu pulciņos, apgūstot zīmēšanu, šūšanu, modelēšanu, mūsdienu dejas mākslu, kā arī vairākus sporta veidus. Skolotāju un skolēnu darbs nepaliek bez rezultātiem – skolai ir regulāri un noturīgi panākumi konkursos, sacensībās un skatēs gan Latvijā, gan ārpus valsts robežām. Ievērojot skolēnu intereses un vajadzības, no 2012./2013.mācību gada Rīgas internātvidusskola bērniem ar dzirdes traucējumiem piedāvā profesionālo pamatizglītības programmu „Mājturība”.

No 2011.gada 1.jūlija skola atrodas Pārdaugavā – Graudu ielā 21

Nāc, paskaties, cik bagāti, krāšņi un radoši mēs esam!

Raita Stepāne
Rīgas internātvidusskola bērniem ar dzirdes traucējumiem
mājturības un tekstila tehnoloģiju skolotāja