Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra vizuālās un lietišķās mākslas izstādē „Tikšanās”

Tuvojoties Ziemassvētkiem līdz 2014.gada 22.decembrim Bērnu un jauniešu centrs “Rīgas Skolēnu pils” 1.stāva gaitenī vēl skatāmi Rīgas Kristīgās vidusskolas vizuālās mākslas pulciņa audzēkņu darbi, skolotāja Guna Skujiņa.

 

Informāciju sagatavoja

Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra metodiķe Viva Dzene