Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu norise 2021./2022. mācību gadā

Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra īstenoto pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu primārā mērķauditorija ir Rīgas pašvaldības izglītības iestāžu interešu izglītības programmu skolotāji, to dalība programmās ir bezmaksas. Turpmāk uz brīvajām pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu vietām varēs pieteikties arī privāto un citu pašvaldību izglītības iestāžu skolotāji. Dalībai programmās noteikta maksa 3.08 EUR bez PVN par vienu apmācības stundu.

Rosinām Rīgas pašvaldības izglītības iestāžu interešu izglītības programmu skolotājus reģistrācijai programmās izmantot e-pastu @edu.riga.lv.

Reģistrējoties klātienes pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmām, dalībnieks apliecina, ka 14 dienu laikā līdz semināra vai kursu dienai nav apmeklējis valstis ar augstu  vai vidēju Covid-19 saslimstību, nav bijis kontaktā ar inficētu personu, kā arī apņemas ievērot spēkā esošos  Ministru kabineta noteikumus (piemēram, par sadarbspējīga sertifikāta esamību), kā arī Veselības ministrijas noteiktās epidemioloģiskās un sanitāri higiēniskās prasības.

Tiešsaistē īstenotajās programmās, lai nodrošinātu kvalitatīvu un savstarpēji cieņpilnu komunikāciju, dalībniekiem jāpievienojas lekcijām ar pilnu vārdu un uzvārdu, WEB kameru, kā arī ieslēgtu mikrofonu pēc lektora lūguma, tādejādi veidojot efektīvāku un produktīvāku darba vidi. Tiešsaistes programmu dalībnieku Apliecības pēc kursu norises un izvērtējama anketas nosūtīšanas atbildīgajam darbiniekam, tiek nogādātas Izglītības iestādes kastītē Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentā.

KONTAKTI:

Tālākizglītības programmu vadītājs: Gunārs Antapsons, tālr. +371 29620325, e-pasts gunars.antapsons@intereses.lv.