Rīgas gailis 2017

Koncertā Rīgas Domā 2017.gada 16.maijā pl.18:00 ir aicināti piedalīties visi kori, kas sagatavoja obligāto repertuāru: R.Dubras “Laudate”, latviešu tautas dziesmu Ilzes Sprances apdarē “Es redzēju jūriņā”, G.Gilpin “Confitemini Domino” un R.Grantovska “Svētī, Kungs, šo mūsu zemi”. Iespēju uzstāties ar atsevišķu, solo priekšnesumu aicināti kori, kas skatē ieguva 42 un vairāk punktus. Lūdzu visus korus apstiprināt savu dalību koncertā līdz 1.maijam, norādot kora nosaukumu, diriģentu vārdu, uzvārdu, dalībnieku skaitu, lai varam  sekmīgi izplānot visu koncerta norisi,  uz e pastu: inta.godina@intereses.lv . Izvirzītos korus – laureātus, lūdzu, iesūtīt precīzu individuāli dziedamās dziesmas autora pilnu vārdu, uzvārdu, pilnu nosaukumu un hronometrāžu  līdz 1.maijam!

Koncerts būs bezmaksas, aicinām gan vecākus, gan skolu administrācijas pārstāvjus un skolotājus.  Lai izvairītos no publikas staigāšanas, koncerta laikā ieeja Domā būs slēgta, tāpēc aicināsim koncertu nekavēt. Programma un precīzi mēģinājumu un uzstāšanās laiki tiks publicēti līdz 10.05. mājaslapā: intereses.lv

LAI SKANĪGS GADA NOSLĒGUMS!

Kori – laureāti:

 1. Rīgas Igauņu pamatskola 5. – 9. klašu koris ( 18 dalībnieki) , diriģente Ligita Pundure, koncertmeistars Gatis Žarinovs  (skatē iegūtie punkti 43.28)
 2. Rīgas Imantas vidusskola meiteņu koris “Unda”, diriģente Rita Birzule, koncertmeistare  Dace
  Ramma – Grunte (skatē iegūtie punkti42.33)
 3. Rīgas 6.vidusskolas 5.-9.klašu koris (54 dalībnieki) diriģente Inta Godiņa, Inese Stupele, koncertmeistare  Diāna Košeļa (skatē iegūtie punkti 43,61)
 4. Bērnu un jauniešu centra “Rīgas Skolēnu pils” meiteņu koris “Rīga” 5.-12.kl. (29 dalībnieki) diriģentes Gunta Malēvica, Rita Birzule, koncertmeistare  Helēna Kundrāta (skatē iegūtie punkti 45.72)
 5. Rīgas Valsts 2.ģimnāzijas 7.-9.klašu meiteņu koris (58 dalībnieki) Ilona Plūme, koncertmeistare Inese Vaļiniece (skatē iegūtie punkti 42,61)
 6. Rīgas Rīnūžu vidusskolas 5.-9.klašu koris “Prima” (42 dalībnieki) Natalja Jekimova, koncertmeistare Jekaterina Pavlova (skatē iegūtie punkti 44,06)
 7. Bērnu un jauniešu centra “Rīgas Skolēnu pils” meiteņu kamerkoris “Tonika” ( 29 dalībnieki)  Inga Cimiņa, koncertmeistare Anna Berklāva (skatē iegūtie punkti 43,83)
 8. Bērnu un jauniešu centra “Rīgas Skolēnu pils” koris “Accolada” (18dalībnieki) Oksana Čerkasova, koncertmeistare Tatjana Zorina (skatē iegūtie punkti 43,78)
 9. Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas 7.-9. klašu koris Inita Gerševica (skatē iegūtie punkti 42,33)
 10. Rīgas Franču liceja 5. – 9. klašu koris (55 dalībnieki) Ināra Freimane, koncertmeistars Anatolijs Livča (skatē iegūtie punkti 44,22)
 11. Rīgas Klasiskās ģimnāzijas koris “Klasika” (50 dalībnieki)  Ludmila Maļeviča, koncertmeistare Natālja Timkovska (skatē iegūtie punkti 43,22)

Atbildīga par koncertu – Inta Godiņa

Rīgas Interešu izglītības Metodiskā centra Mūzikas metodiskās apvienības vadītāja, tālr. 26482448