„Rīgas gailis 2015” – dziesmu svētki mazajiem!

  1. gada pavasarī tika aizsākta jauna tradīcija sākumskolas koru kustībā – organizēts kopīgs koncerts „Rīgas Doma gailis”, kur uzstājās labākie Rīgas izglītības iestāžu 2.-4. klašu kori. Šogad notiek XI Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki, taču sākumskolas koriem tajos piedalīties nav iespēja, tieši tāpēc arī šogad tiks organizēta Rīgas Gaiļa atgriešanās, šoreiz jau trīs koncertos – Rīgas Jaunajā Sv. Ģertrūdes baznīcā, Rīgas Sv. Pētera baznīcā un Rīgas Vissvētākās Trīsvienības Romas katoļu baznīcā.

Šogad koncerti plānoti pavisam īpaši, jo visu gadu bērni ir gatavojuši Ilzes Arnes jaundarbu –  „Missa brevis”, kas komponēts īpaši šiem koncertiem. Koncertos pati komponiste pavadīs kopkori, kas izpildīs šo skaņdarbu. Koncertos spēlēs arī  ērģelniece un muzikoloģe Ieva Rozebaha. Tāpat koncertos „Rīgas gailis” varēs dzirdēt  gan latviešu komponistu  koru dziesmas, gan latviešu tautasdziesmu apdares a cappella.

Šobrīd lielkoncertiem gatavojas gandrīz 1300 dalībnieku. Tas ir liels izaicinājums, līdzās ierastam koru repertuāram, jaunāko klašu audzēkņiem gatavot garīgu skaņdarbu latīņu valodā. Paldies visiem skolotājiem, kas atsaucās šai idejai.  Koncertu dalībnieki, labākie Rīgas kori noskaidroti skatēs, kas notika no 25.marta līdz 1.aprīlim.

Koncertus organizē Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs sadarbībā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sporta un jaunatnes pārvaldi.

Ieeja visos koncertos bez maksas!

Koncertu dalībnieki:

 19.maijs plkst. 16.00 Rīgas Vissvētākās Trīsvienības Romas katoļu baznīcā

Atbildīgās metodiķes Andra Fenhane, Ināra Freimane, mēģinājums plkst. 14.00

Izglītības iestāde/kolektīvs Diriģents Repertuārs
Rīgas Kristīgās vidusskolas 2. – 4. klašu koris Dace Liepa Kriss Tomlins „Cik liels ir mans Dievs”
Rīgas 88. Vidusskolas 2 . – 4. klašu koris Svetlana Uldriha Latviešu tautas dziesma „Trīcēj’ kalni, skanēj’ meži”
Rīgas 45. vidusskolas 2. – 4. Klašu B Jūlija Krežgde Latviešu tautas dziesma Arvīda Žilinska apdarē „Skaista, skaista tēvu zeme”
Rīgas 84. vidusskolas 3. – 4. klašu koris Sandija Birka Latviešu tautas dziesma Arvīda Platpera apdarē „Es nopirku mellu zirgu”
Rīgas 6. vidusskolas 3. – 4. klašu B koris Lāsma Gorska Latviešu tautas dziesma „Kaķīt’s kurmi dancināja”
Rīgas 25. vidusskolas 1. – 4. klašu koris Sanita Blīve Latviešu tautas dziesma „Es nopinu vainadziņu”
dzied Rīgas Pļavnieku pamatskolas 3. – 4. klašu koris Ēriks Kravalis Latviešu tautas dziesma. „Klipu, klapu kaimiņ’ Janka”
Rīgas Teikas vidusskolas 2. – 4. klašu koris Sanita Jaudzema Latviešu tautas dziesma Jēkaba Graubiņa apd. „Sidrabiņa upi bridu”
Juglas vidusskolas 2. – 4. klašu koris Žanete Jansone Latviešu tautas dziesma „Klipu, klapu kaimiņ’ Janka”
Rīgas 49. vidusskolas 3. – 4. klašu meiteņu koris Andra Fenhane Latviešu tautas dziesma Lūcijas Garūtas apdarē „Parād’, mazais balodīti”
Rīgas 64. vidusskolas 3. – 4. klašu meiteņu koris Ilze Paura Jēkabs Graubiņš, latv.t.dz.vārdi „Rindām auga, auga”
Rīgas 6. vidusskolas 3. – 4. klašu meiteņu koris A Elīna Sēja – Birzaka Lolita Ritmane „Jaunas sirds lūgšana”
Apvienotais koris Andra Fenhane,Ieva Rozenbaha (ērģeles) Ilze Arne Missa brevis

 20.maijs plkst. 17.00 Rīgas Jaunā Sv. Ģertrūdes baznīca

Atbildīgās metodiķes Evija Milzarāja, Nataļja Jekimova, mēģinājums plkst. 15.00

Izglītības iestāde/kolektīvs Diriģents Repertuārs
Rīgas Centra humanitārās vidusskolas 2. – 4. klašu koris „Rasiņa” Aina Miezīte Latviešu tautas dziesma D.Rijnieka apdarē „ Es pazinu to putniņu”
Pamatskola Rīdze Ilze Feldmane Latviešu tautas dziesma Ē. Siliņa apdarē „Klipu, klapu kaimiņ’ Janka”
BJC Skolēnu pils  meiteņu kora  „Rīga” 1. – 4. klašu grupa Elīza Hvane  Latviešu tautas dziesma Ē.Siliņa apdarē „ Nokul mani, māmuliņa”
O.KalpakaRīgas Tautas daiļamata pamatskola Jaroslavs Poļakovs Latviešu tautas dziesma „Kur ta tu nu biji”
Rīgas Rīnūžu vidusskolas 1. – 4. klašu koris “Zvaniņi” Nataļja Jekimova Latviešu tautas dziesma D.Rijnieka apdarē „Jūras kalni”
Rīgas A.Pumpura 11.pamatskola Sarmīte Zariņa Latviešu tautas dziesma Ē.Siliņa apdarē „Klipu klapu kaimiņjanka”
Rīgas 31.vidusskolas 2. – 4. klašu koris Olita Ruska Latviešu tautas dziesma D. Robules apdarē  „Āzīti bucīti”
Rīgas 85. Vidusskolas 2.-4. Klašu koris Elīza Hvane Latviešu tautas dziesma A.žilinska apdarē „Ai, tu, zaļā Līdaciņa”
Mežciema pamatskolas 2. – 4. klašu koris „Skudriņas” Ginta Āriņa Latviešu tautas dziesma G. Āriņas apdarē „Tumsa nāki”
Apcienotajā korī:Rīgas 10. vidusskolas 3. – 4. kl. koris

Rīgas 66. speciālās vidusskolas 2.-4. klašu koris

Rīgas Jāņa Poruka vidusskolas 3.-4. klašu koris

Aleksejs Verbickis,

Zigrīda Lūse,

Ina Kivkule

I.Arne Missa brevis
Apvienotais koris Natalja Jekimova,Ieva Rozenbaha (ēŗģeles) I I.Arne Missa brevis

Rīgas Sv. Pētera baznīcā 2015. gada 21. maijā plkst.17.00

Atbildīgā metodiķe Alda Šeļegovska, mēģinājums plkst. 15.00

Izglītības iestāde/kolektīvs Diriģents Repertuārs
Rīgas Valdorfskolas 1.-4.klašu koris Dace Valdemāre Latviešu tautas dziesma Ēvalda Siliņa apdarē,, Dancot gāju ar meitām”
Āgenskalna sākumskolas 2.-4.klašu koris Ilona Pakalne Latviešu tautas dziesma Ēvalda Siliņa apdarē„Brāļi mani lieli vīri”
Iļģuciema vidusskolas 2.-4.klašu koris Andra Krūmiņa Latviešu tautas dziesma Andras Krūmiņas  apdarē „Ar gailīti Rīgā braucu’’
Rīgas Imantas vidusskolas meiteņu koris ,,Unda” Baiba Urka un Rita Birzule Latviešu tautas dziesma Anitas Veismanes apdarē,,Vilciņš zaķi aicināja”
Rīgas 19.vidusskolas 1. – 4.klašu koris Dace Poste Latviešu tautas dziesma Ēvalda Siliņa apdarē,, Stūru stūriem tēvu zeme”
Rīgas 69.vidusskolas 2.-4. klašu Aelita Grāve Latviešu tautas dziesma Jēkaba Vītoliņa apdarē „Jūs, māsiņas, nezināti”
Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas 2.-4.klašu koris Inna Čhikh Latviešu tautas dziesma „Es savai māmiņai’’
Ziemeļvalstu ģimnāzijas 2.-4.klašu koris Aija Treija Latviešu tautas dziesma S.Mences apdarē ,,Balts buķelis peld pa jūru’’
Rīgas Mūzikas internātvidusskolas 2.-4.klašu koris Inga Bērziņa Latviešu tautas dziesma Ingas Bērziņas apdarē,,Kumeliņi,kumeliņi’’
Mārupes vidusskolas 2.- 4.klašu koris Evija Milzarāja Latviešu tautas dziesmaĒ. Siliņa apdarē,„Klipu, klapu kaimiņ’ Janka”
Rīgas Franču liceja 3.-4.klašu koris Jānis Veļičko Latviešu tautas dziesma Jēkaba  Mediņa apdarē,,Trīs sidraba upes tek’’
Rīgas Angļu ģimnāzijas 3.-4.klašu koris Ina Koroļonoka Apvienotajā korī
Friča Brīvzemnieka pamatskolas 1. -4. klašu koris Elīna Bāliņa Apvienotajā korī
Apvienotais koris Ilze Arne (klavieres) Ilze Arne Missa brevis

Precīza informācija par mēģinājumu laikiem un pasākuma norisi pie rajonu/priekšpilsētu metodiķiem.

Skanīgus koncertus vēlot,

Santa Vancāne