Rīgas Centra humanitārajā vidusskolā sadziedās 2.-4. klašu kori

9. maijā Rīgas Centra humanitārās vidusskolas mazajā zālē priecīgi skanēja bērnu balsis. Uz skanīgu sadziedāšanos bija sanākuši 2.-4.klašu koru kolektīvi no Rīgas Centra humanitārās vidusskolas, Rīgas Valda Zālīša sākumskolas un Rīgas 69. vidusskolas. Koncertā skanēja R.Paula, D.Robules, J.Lūsēna, L.Celmas- Kursītes un M.Tīnas dziesmas.

Mazie dziedātāji skaisti skandēja ne tikai sava kora repertuāru, koncerta izskaņā diriģentes Ainas Miezītes vadībā skanēja arī divas kopdziesmas- E. Valtera “Dziesmu mājas” un Z. Liepiņa ”Gaisu šķīru dziedādama”.

Protams, ja darbiņš labi padarīts, ir patīkami saņemt arī algu – par saldu našķi katram dziedātājam bija parūpējušies draugi no Rīgas Valda Zālīša sākumskolas. Saule, smaidi, skanīgas balsis – tāds bija šis draudzīgais notikums, kuram noteikti būs arī turpinājums nākamgad, tā kopīgi nolēma visi koncerta dalībnieki.

Un vēl – liels paldies kolektīvu vadītājām- Aelitai Grāvei, Leontīnei Ķēdei un šī pasākuma iniciatorei un mājas saimniecei Ainai Miezītei, kā arī jaukajām koncertmeistarēm – Ilvai Lempai un Dacei Rīsmanei- Gaiķēnai.

Informāciju sagatavoja: mūzikas jomas metodiķe Evija Milzarāja