Rīgas bērnu un jauniešu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss – izstāde “Gadatirgus’’

Noslēdzies BJC ‘’Mīlgrāvis’’ organizētais Rīgas bērnu un jauniešu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss ‘’Gadatirgus’’.

Tirdzniecības tradīcijas Latvijā  ir senas un aktuālas arī mūsdienās. Dalībnieki savos radošajos darbos ir attēlojuši gan tirgošanos gadatirgos, gan Rīgas tirgū – dārzeņu, piena, zivju paviljonos, vecu lietu (krāmu) tirgos, ziedu un  Jāņu zāļu tirdziņos.

Košajā izstādē bija apskatāmi zīmējumi, gleznojumi, keramikas un stikla mākslas darbi, kuru autori ir bērni un jaunieši vecumā no 7 līdz 24 gadiem.

Izstādē piedalījās 157 dalībnieki no 26 izglītības iestādēm, audzēkņus konkursam sagatavoja 42 pedagogi.

1.februārī plkst.16.00 notika izstādes noslēguma un labāko darbu autoru apbalvošanas pasākums kultūras pils ‘’Ziemeļblāzma’’ kamerzālē.

Pasākumā uzstājās A.Dombrovska mūzikas skolas klavierspēles, mežraga spēles un kora klases audzēkņi. Audzēkņus koncertam sagatavoja skolotāji Tamāra Račika, Laimdota Ivule, Natālija Zinčenko un Jānis Zīrups, koncertmeistare Tamāra Račika.

Paldies visiem konkursa dalībniekiem un pedagogiem par mākslinieciskajiem darbiem!

Rīgas pilsētas konkurss ir īstenots sadarbībā ar RD Izglītības, kultūras un sporta departamentu, Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienību un kultūras pili “Ziemeļblāzma”.

 

Informāciju sagatavoja:

Dace Timule

BJC ‘’Mīlgrāvis’’ direktora vietniece