Rīgas 6. vidusskolā izskanējis Latgales priekšpilsētas zēnu koru koncerts

15. maijā Rīgas 6.vidusskolas svinību zālē notika Latgales priekšpilsētas zēnu koru kopmēģinājums un koncerts, gatavojoties XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem.  Tajā piedalījās Rīgas 6.vidusskolas 3. klašu un 4. klašu zēnu kori, Rīgas Pļavnieku pamatskolas, Rīgas 25. vidusskolas un Andreja Pumpura Rīgas 11. pamatskolas zēnu kori.

Koncertā izskanēja: Andra Kontauta dziesma ar latviešu tautasdziesmas tekstu “Saulīt’ gāja vakarā kā uguņa dzirkstelīte”,  Zigmara Liepiņa dziesma ar latviešu tautasdziesmas tekstu “Novij man, māmuliņa”, Imanta Kalniņa dziesma ar Viktora Kalniņa dzeju “Dziesma par jautājumu”, Jāņa Strazda dziesma ar Jāņa Petera dzeju “Zaļā zeme”. Kori kopīgi dziedāja Raimonda Paula dziesmu ar Knuta Skujenieka dzeju “Dziedāt visai pasaulei”, Raimonda Paula dziesmu ar Ojāra Vācieša dzeju “Tu esi’’ un Mārtiņa Brauna dziesmu ar Raiņa dzeju “Saule, Pērkons, Daugava” diriģenta Ārija Šķepasta vadībā.

Paldies diriģentēm – Intai Godiņai, Aelitai Novickai, Sanitai Blīvei, Lienei Šņorei un Guntai Fridrihsonei, kā arī diriģentam Ārijam Šķepastam par ieguldīto darbu gatavojoties koncertam. Paldies arī zēniem par skanīgajām balsīm. Paldies 6.vidusskolai par viesmīlīgu uzņemšanu.

Informāciju sagatavoja: mūzikas metodiskās apvienības vadītāja Ieva Apsīte