Radošo darbu retrospekcija Rīgas Austrumu izpilddirekcijā

Rudens iekrāso Rīgas  Austrumu izpilddirekcijas 2.stāva vestibilu.  Tur skatāma Bērnu un jauniešu centra “Daugmale” vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu audzēkņu darbu retrospekcija.

Apmeklētāji var iepazīties ar interešu izglītības mācību programmu pulciņu daudzveidību, to specifiku, sarežģītajiem darba procesiem un īstenošanas pamatprincipiem. Darbu retrospekcijā vizuāli plastiskās mākslas audzēkņu darbi atspoguļoti fotogrāfijās.Krāsainie, dzīvespriecīgie un  daudzveidīgās tehnikās veidotie audzēkņu darbi ir iepriekšējā mācību gada laikā tapuši (pirms attālinātās mācīšanās).

Paldies pedagogiem par ieguldīto profesionālo darbu audzēkņu izglītošanā!

Vairāk foto: https://www.facebook.com/media/set/?vanity=bjcdaugmale&set=a.3754987194524893

Informāciju sagatavoja: Viva Dzene, BJC “Daugmale” izglītības metodiķe