Publicēts interešu izglītības metodisko materiālu skates nolikums

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs aicina interešu izglītības skolotājus piedalīties 2020. gada interešu izglītības metodisko materiālu skatē. Skates mērķis ir sekmēt mūsdienīgu un daudzveidīgu interešu izglītības mācību metožu pilnveidi, aktivizējot pedagogu radošu darbību, pieredzes apmaiņu un labās prakses popularizēšanu.

Skate notiks divās kārtās:

  • I kārta izglītības iestādēs līdz 2020. gada 13. oktobrim
  • II kārta Rīgas Interešu izglītības metodiskajā centrā (prezentācijas, apbalvošana, darbu izstāde, pieredzes apmaiņas brauciens)

Skates II kārtas Darbu autorus apbalvo ar atzinības vai pateicības rakstiem un balvām, tāpat, kā ik gadu, visu II kārtas Darbu autori tiks aicināti piedalīties pieredzes apmaiņas braucienā gada nogalē.

SKATES NOLIKUMS

SKATES PIETEIKUMA ANKETA

Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra projektu vadītāja metodiskajā darbā Marina Lučko sagatavojusi informatīvu materiālu par metodiskā materiāla jēdzienu/veidiem un iespējām. Aicinām iepazīties ar materiālu šeit.

Aicinām piedalīties un dalīties pieredzē!