Profesionālās pilnveides kursi vizuāli plastiskās mākslas skolotājiem

2013.gada 28. un 29.oktobrī notika profesionālās pilnveides kursi Rīgas pilsētas vizuāli plastiskās mākslas skolotājiem. Lektore – mg.art. Baiba Vaivare

“SAULES ATTĒLOJUMS ES VALSTU MĀKSLĀ UN TRADICIONĀLAJĀ KULTŪRĀ,
IZMANTOŠANAS IESPĒJAS VIZUĀLI PLASTISKĀS MĀKSLAS NODARBĪBĀS”

Kursu strukturēti divās sadaļās:

 1. Saules attēlojums Eiropas Savienības valstu mākslā:
  • Saule ES tautu tradicionālajā kultūrā;
  • Saules attēlojums ES valstu profesionālajā mākslā;
  • Saule kā iedvesmas avots pielietojamā mākslā – profesionālu dizaineru darbos.
 2. Praktiskais pielietojums: filcēta priekšmeta izgatavošana
  • Kompozīcijas veidošana individuālam darbam (krāsa, faktūra, forma, materiāls, tehnika);
  • Filcēšanas tehniku (sausā, slapjā, kombinētā, gleznu) pielietojums idejas realizācijā:
   • 2-dimensiju darbos (laukums)
   • 3-dimensiju darbos (forma)

Vizuālas mākslas izglītības metodiķe Viva Dzene
Vizuāli Plastiskās mākslas izglītības metodiķe Dagnija Ramane