Profesionālās pilnveides kursi “Improvizācijas teātra pamatnostādnes. Teātra sports”

Profesionālās pilnveides kursi “Improvizācijas teātra pamatnostādnes. Teātra sports”

Teātra studiju vadītājiem, sociālajiem darbiniekiem, psihologiem, pedagogiem – visiem, kuri zina, ka ar teātra spēli var izglītot, audzināt, pilnveidot personību !

Biedrība „Teātris un izglītība” sadarbībā ar Valsts Izglītības satura centru (VISC) organizē profesionālās pilnveides kursus

“Improvizācijas teātra pamatnostādnes. Teātra sports”

(36 mācību stundas, kursi saskaņoti ar Izglītības un zinātnes ministriju).

Ja gribat uzzināt  kā improvizācijas teātris atraisa iztēli, pilnveido runas prasmes, māca stāstīt, iejusties lomās, sacerēt un izspēlēt ainas, dod iespēju  izpausties pašam un māca  uzklausīt un akceptēt citu idejas, kļūt empātiskam un spējīgam uz dzīves norisēm paskatīties no dažādiem skatu punktiem, būt drošam un radošam…

Ja gribat pavērt ceļu  sev un saviem audzēkņiem uz improvizācijas teātra spēli  un apgūt iemaņas teātra sportā, ja gribat sevī pašā atkal no jauna  atklāt milzīgu radošuma potenciālu – nāciet uz kursiem!

Kursi notiks Rīgā, Valsts izglītības satura centrā, Strūgu ielā 4.

18.08.-21.08. no 10.00- 16.00.

Kursu vadītāja – Ligita Smildziņa, biedrības “Teātris un izglītība” priekšsēdētāja, grāmatas “Vingrinājumi un spēles darbam teātra studijā” autore.

Mācību maksa – 78 eiro, ja maksāts tiks ar pārskaitījumu (maksātājs- kāda iestāde). Ja maksās pats kursu dalībnieks, tad- samaksa par kursiem būs 39 eiro. Iespējams apmesties Skolēnu pils naktsmītnēs (viena diennakts maksā 7 eiro).

Kursu dalībniekiem jāpiesakās uz kursiem ne vēlāk kā līdz 16.08 .

Pieteikties var  rakstot uz e-pastu: ligita.smildzina@inbox.lv vai piezvanot 29779758 . Piesakoties jānorāda vārds, uzvārds, personas kods, darba vieta un vai ir vajadzīga nakšņošana Skolēnu pilī, un maksātāja rekvizīti, ja kāda iestāde kursus apmaksā. Maksātājam nosūtīsim rēķinu pa pastu. Ja maksāsiet bez rēķina, nosūtīsim bankas konta numuru, uz kuru jāveic samaksa.

UZ TIKŠANOS KURSOS !!!!

Biedrības „ Teātris un izglītība” priekšsēdētāja Ligita Smildziņa ( tel. 29779758)