Pirmsskolas vecuma bērnu izstāde “Mana Rīga”

BJC “Rīgas Skolēnu pils” Estētiskās audzināšanas skolas “Mazais prātnieks” pirmsskolas vecuma bērni kopīgiem spēkiem izveidojuši izstādi “Mana Rīga”. Izstādes pamatā ir patiesas un īstas pašu bērnu sajūtas un asociācijas ar mūsu valsts galvaspilsētu Rīgu, šogad šī tēma ir īpaši aktuāla Rīgai kā Eiropas kultūras galvaspilsētai.  DSC_0268

“Mazā prātnieka” vadītāja Dace Putāne saka šādi: “Ideja par darbu veidošanu Rīgai tapa ziemas brīvdienās. Skoliņā pirmdienās un otrdienās notiek dzejošanas, trešdienās tēlotājmākslas pulciņu nodarbības, kurās kopā lasām, rakstam, dzejojam, gleznojam, strādājam ar akvareļkrāsām. Tā desmit nedēļu garumā veidojām katrs savu stāstu Rīgai. Pēc ekskursijas un fotogrāfiju izgatavošanas, bērni izpētīja tās un samulsa, cik daudz interesanta viņi ir redzējuši! Atceries, tas bija tur, bet tas bija tur…! Izvēlēties savu tēmu bija viens no grūtākajiem uzdevumiem. Tad sadalījām attēlus un izveidojās divdesmit divas tēmas. Bērniem bija izvēles iespējas, jo grupiņā ir sešpadsmit bērni. Katram ir īpaši talanti un spējas, centos, lai tēma palīdzētu bērnam tos atklāt.

Manis rakstītie dzejoļi tapa tūdaļ pēc ekskursijas, plānojot, kā šī izstāde kopumā varētu izskatīties. Varu teikt, ka Rīga iedvesmo, skaties kur gribi, atradīsi domu, kuru atstājusi vēsture. Bērnībā, gaidot savu māmiņu no darba, kopā ar klasesbiedriem skraidījām pa Vecrīgu. Tai laikā Vecrīga automašīnām bija slēgta, bērniem droša, taču pussabrukušie vecie nami gan nē! Bet mums tā bija fantāziju zeme! Mēs līdām pagrabos, baidījāmies, bēgām, izdomājām teikas par spokiem un pūķiem. Atminos katru akmeni ap 3 vidusskolu, kurā mācījos un varu teikt, ka Rīga ir dzīva, tā stāsta savu vēsturi tiem, kas vēlas saklausīt.

Kā skolotājai man jāsaka: fantāzijai un aizrautībai ir spārni! Arī bērni ir sapratuši, ja darbs, ko dari tev patīk, ikdiena pārvēršas par svētkiem un laiks iegūst neierobežotu plūdumu.”

Paldies par ieguldīto darbu visām “Mazā prātnieka” skolotājām, ik īpaši idejas autorei Dacei Putānei. Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs aicina ikvienu rast iespēju apmeklēt šo izstādi BJC “Rīgas Skolēnu pils” pirmā stāva vestibilā!

Vējš Rīgā  mūziku komponē.
 
DSC_0238
Vējš no debess lejā lec
Jūru bangās sabango.
 
Ieskrien vārtos, apsitas,
Daugavu tad saputo.
 
Tilta vantīs sapinas,
Tā kā arfu spēlē mums.
 
Doma tornī ieskrien viņš,
Smago zvanu ieskandina.
 
Ērģelnieku negaidīdams,
Izstabulē notektrubas.
 
Māju logos sapuno pieriCopy of DSC_0265
Un kā bungas iebungo.
 
Koku zaros iešūpojas
Kā maigām rokām ieaijāts
Tas uz mirkli iemieg kluss.
 
Rīgā atkal valda miers.
 
Dace Putāne. Rīga iedvesmo!