„Pērlīšu rotas rudens noskaņās”

Bērnu un jauniešu centrā „Zolitūde” līdz 25. novembrim vēl ir apskatāma Rīgas izglītības iestāžu audzēkņu vizuāli plastiskās mākslas konkursa „Pērlīšu rotas rudens noskaņās” dalībnieku darbu izstāde.

Konkursā piedalījās vairāk kā 110 dalībnieku ar radošiem individuāliem darbiem un kopdarbiem. Neatkarīga žūrija vērtēja darbu tehnisko izpildījumu, kvalitāti, sarežģītību, materiālu izvēli, krāsu kombināciju, atbilstību tēmai un oriģinalitāti.

Konkursa dalībnieku apbalvošana notiks 2015. gada 25. novembrī plkst.16.00, BJC „Zolitūde”, Ruses ielā 13, Rīgā.

Paldies visiem konkursa dalībniekiem un viņu skolotājiem par atsaucību un dalību!

Pielikumā: Žūrijas  PROTOKOLS

Sagatavoja metodiķe

Silvija Apse