Pedagogu profesionālo kompetenču pilnveides kursi “Krāsu mācība. Fovisms”

2016.gada 12.novembrī BJC “Laimīte notika pedagogu profesionālo kompetenču pilnveides kursi par tēmu ”Krāsu mācība. Fovisms.” Kursu lektore gleznotāja Vēsma Vītola, Bērnu un jauniešu centra “Laimīte” interešu izglītības skolotāja.

Kursu nodarbību teorētiskajās un praktiskajās nodarbībās tika aktualizēti jautājumi par glezniecības stilu – fovisms un pretkrāsu principu. Fovisms kā virziens radās 19. gs. beigās Francijā. Fovismam bija raksturīgas vienkāršotas formas, spilgtas krāsas, biezi un plati krāsu triepieni, lieli tīras krāsas laukumi, biezas līnijas, pat ģeometriski neprecīzas līnijas, ikdienišķa darbu tematika. Kursu dalībnieki diskutēja par šo tēmu, gleznoja pašportretus un klusās dabas motīvus. Noslēguma izstāde liecina, ka skolotājas uzdevumus veikušas labi.

Skolotājas kursu noslēgumu izstādi iekārtos 2017. gada martā Bērnu un jauniešu centra „Rīgas Skolēnu pils” 1. stāva vestibilā. Uz tikšanos!