Paziņojam 2.-4.klašu koru konkursa “Tauriņu balsis 2016” 2. kārtas dalībniekus

No Rīgas pilsētas uz 2.-4. klašu koru konkursa “Tauriņu balsis 2016” 2. kārtu izvirzīti 24 labākie Rīgas pilsētas kolektīvi, ņemot vērā I kārtas rezultātus. 2. kārtas dalībniekus skat. ŠEIT!

2.-4. klašu koru konkursa “Tautiņu balsis” 2. kārta norisināsies 2016. gada 28. aprīlī pl. 13.00 Rīgas 6. vidusskolā, Aleksandra Čaka ielā 102, Rīgā. Atgādinām, ka uz 2. kārtas dalībniekiem darbojās VISC nolikums. To meklējiet šeit: http://visc.gov.lv/intizglitiba/muzika.shtml

Pieteikumu anketu iesūtīt rita.platpere@visc.gov.lv  līdz 22. aprīlim (ieskaitot), tāpat pasākuma norises nodrošināšanai, lūdzam pieteikumu iesūtīt arī pilsētas pasākumu koordinatorei Santai Vancānei (santa.vancane@intereses.lv)!

Skates secību publicēsim 23.04., kad būs saņemti visi kolektīvu pieteikumi. Skates dienā Rīgas 6.vidusskolā būs ierobežots telpu daudzums, tāpēc aicinām būt saprotošiem un pielāgoties apstākļiem.

Neskaidrību gadījumā sazinieties ar pilsētas pasākumu koordinatori Santu Vancāni (29385336, santa.vancane@intereses.lv).