Pārdaugavas bērnu un jauniešu  centra “Altona” pedagogu un darbinieku izstāde “Maskas”

Dzīvojot masku laikmetā, tuvojoties Teātra dienai, Pārdaugavas bērnu un jauniešu centrs “Altona” pedagogi un darbinieki savas radošās prasmes izpauda, veidojot individuāli katrs savu masku. Aktivitātes mērķis bija gūt interesantu pieredzi, veicināt vēlmi darboties un spēt sevi radoši apliecināt.

Maskas kā dizaina elements tika radītas, lai veidotu pedagogu un darbinieku radošo izstādi, kas būtu skaists papildinājums telpu noformējumam. Iekārtotā izstāde apliecina katra indivīda fantāzijas lidojumu, krāsu izjūtu un laikmeta redzējumu. Maskas ļauj ieskatīties sevī dziļāk un vieglāk uztvert, izdzīvot un  savā ziņā izbaudīt šo spēli, ko saucam mēs  par dzīvi.

Lai vienmēr kāds sapnis nomodā, kāda vēlme ko piepildīt, dzīve, kurai dzīvot līdz!

Paldies izglītības metodiķei Jolantai Komarovskai par lielisko ideju! Paldies tekstilmākslas pedagogam Ingai Brūklei par profesionālo palīdzību idejas realizācijā! Paldies māksliniecei, datorgrafikas pedagogam Elīnai Bindei – Dzelzītei par izstādes noformējumu un digitālās izstādes izveidi!

Paldies kolēģiem, kas piedalījās šajā radošajā procesā: Mārai Bernandei, Balvai Šlankai, Gaļinai Malcānei, Aijai Cielēnai, Sandrai Veismanei, Ievai Mednei, Janai Liepiņai, Jolantai Komarovskai, Dzintrai Kņazei, Aijai Zaulai, Andrai Tiltiņai, Ingai Brūklei, Elīnai Bindei – Dzelzītei, Martai Bernandei.

Izstāde “Maskas” skatāma arī www.altona.riga.lv.