Par profesionālās kompetences pilnveides kursiem izglītības iestāžu pūtēju orķestru diriģentiem

Valsts izglītības satura centrs  Rīgas 6.vidusskolā 2020.gada 19.-20.oktobrī organizē izglītības iestāžu pūtēju orķestru diriģentiem 18 stundu profesionālās kompetences pilnveides kursus  “Mācīšanas un mācīšanās prasmju izkopšana kvalitatīvas pūtēju orķestru darbības veicināšanā”. Kursu sākums 19.oktobrī plkst. 10.30. Darba kārtība.

Uz nodarbībām līdzi jāņem savs pūšamais instruments un zizlis. Praktiskās nodarbībās ar pūtēju orķestri diriģenti piedalās kā orķestra mūziķi.

Aicinām ikvienu izvērtēt savu klātbūtni kursos, būt atbildīgam un ierasties tikai tādā gadījumā, ja nav elpceļu infekcijas slimību pazīmju, nav noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija, kā arī ievērot epidemioloģiskās drošības prasības (distancēšanās, higiēna).

Atbildīgā kontaktpersona –VISC Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecākais referents Egils Šķetris, tālr. 60001624, e-pasts: egils.sketris@visc.gov.lv

Pieteikšanās elektroniski līdz 2020.gada 14.oktobrim, e-pasts egils.sketris@visc.gov.lv. Pieteikuma anketa.