Notiks Vizuālās mākslas plenēru dabā “Zem kastaņu baltajām svecēm”

Pārdaugavas BJC “Altona” sadarbībā ar LU botānisko dārzu rīko . Plenēra mērķis ir attīstīt radošo iztēli, krāsu izjūtu un mācīt veidot kompozīciju dabā. Plenēra uzdevums ir motivēt Rīgas interešu izglītības iestāžu vizuālās mākslas audzēkņus un viņu skolotājus radošai sadarbībai un pieredzes apmaiņai. Plenēra dalībnieki ierodas un glezno uz vietas – LU botāniskajā dārzā ( Kandavas ielā 2), 2023. gada 25. maijā no plkst. 15.00 līdz plkst.17.00. Plenēra nolikums un informācija par Plenēru tiek publicēta interneta vietnē www.intereses.lv un wwww.altona.riga.lv. Plenēra dalībnieku apbalvošana notiks plenēra izskaņā plkst.18.00 LU botāniskajā dārzā. Jauno mākslinieku darbi būs apskatāmi LU botāniskajā dārzā līdz 9. jūnijam. Diplomus un balvas piešķir 1., 2. un 3. vietas ieguvējiem pa vecuma grupām. 
Uz tikšanos Vizuālās mākslas plenērā “Zem kastaņu baltajām svecēm!”

Infirmāciju sagatavoja:

Jolanta Komarovska
Pārdaugavas BJC “Altona”
Izglītības metodiķe