Notiks semināri mūzikas kolektīvu vadītājiem

Lai sekmīgi sagatavotos skatēm un konkursiem, aicinām piedalīties mūzikas kolektīvu vadītājus Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra organizētajos semināros.

22. janvārī plkst. 15.30 BJC “Rīgas Skolēnu pils” 106. telpā (Kr. Barona 99) sanāksme/seminārs VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTAS interešu izglītības mūzikas kolektīvu vadītājiem.

Darba kārtība:

  1. Lekcija ”Balss un elpceļu higiēna. Nervu un muskuļu sistēmas atslābinošas elpošanas tehnikas, specifiski iedziedāšanās vingrinājumi” II daļa (lektore Laima Ivule);
  2. 2018./2019.mācību gada skašu, konkursu nolikumi, repertuāra analīze;
  3. Zēnu koru koncertu grafika izveide, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem;
  4. Koru un mazo mūzikas kolektīvu labdarības koncerta ”Es jau esmu liels” dalībnieku un repertuāra precizēšana.

Kontaktpersona: Ināra Freimane, Vidzemes priekšpilsētas mūzikas metodiskās apvienības vadītāja, tālrunis 29546202, e-pasts: inara.freimane@intereses.lv.

23. janvārī plkst. 16.00 Rīgas 45.vidusskolā (Ropažu iela 34) sanāksme/seminārs CENTRA un ZIEMEĻU RAJONU, kā arī LATGALES PRIEKŠPILSĒTAS un Bērnu un jauniešu centru interešu izglītības mūzikas kolektīvu vadītājiem.

Darba kārtība:

  1. Meistarklase, praktiskā nodarbība ”Mūzikas instrumentu izgatavošana ” (skolotāja Linda Sīpola);
  2. 2018./2019.mācību gada skašu, konkursu nolikumi;
  3. Zēnu koru koncertu grafika izveide, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem.

Kontaktpersonas: Evija Milzarāja, Centra rajona mūzikas metodiskās apvienības vadītāja, tālrunis  26411385, e-pasts: evija.milzaraja@intereses.lv; Nataļja Jekimova, Ziemeļu rajona mūzikas metodiskās apvienības vadītāja, tālrunis  29221814, e-pasts: natalja.jekimova@intereses.lv; Ieva Apsīte, Latgales priekšpilsētas mūzikas metodiskās apvienības vadītāja, tālrunis  26856635, e-pasts: ieva.apsite@intereses.lv.

29. janvārī plkst. 15.00 Ziemeļvalstu ģimnāzijā (Paula Lejiņa iela 12) sanāksme/seminārs  KURZEMES RAJONA un ZEMGALES PRIEKŠPILSĒTAS interešu izglītības mūzikas kolektīvu vadītājiem.

Darba kārtība:

  1. Atklātā nodarbība ”Kora intonācijas un vokālā toņa veidošana jauniešu balsīm muzicēšanas procesā” (diriģents A. Āboliņš);
  2. /2019.mācību gada skašu un konkursu nolikumi;
  3. Zēnu koru koncertu grafika izveide, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem.

Kontaktpersona: Alda Šeļegovska, Kurzemes rajona un Zemgales priekšpilsētas mūzikas metodiskās apvienības vadītāja, tālrunis 26427825, e-pasts: alda.selegovska@intereses.lv.